Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004...Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

ĐẤT GIAO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN SAU NGÀY 01.07.2004 CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG

Kiến thức của bạn

     Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Kiến thức pháp lý

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không

     1. Quy định chung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004

     Điều 23 nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất được sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004 như sau: 

     “Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

     1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác (…)

     5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau”

     => Như vậy, pháp luật đất đai hiện hành đang có hiệu lực không cấm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đang sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền sau 01.07.2004 và trước ngày 01.07.2014. Hay người đang sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền sau 01.07.2004 và trước 01.07.2014 sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người sử dụng đất phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004

Đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01.07.2004

     2. Tiền sử dụng đất phải nộp của người sử dụng đất đang sử dụng đất giao không không đúng thẩm quyền sau

     Điều 9 nghị định 45/2014/NĐ- CP quy định việc nộp tiền sử dụng đất khi người sử dụng đang sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền sau 01.07.2004 như sau:

     “Điều 9. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận

     1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc do lấn, chiếm hoặc đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     2. Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

     => Như vậy, đối với các trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền sau 01.07.2004 và trước ngày 01.07.2014 thì khi được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất được quy định.

     Ngoài ra, người sử dụng đất khi đề nghị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn phải nộp lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính….

     Một số bài viết cùng chuyên mục tham khảo:

     Để được tư vấn về lĩnh vực đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.