Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực không?

Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực không?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực2 Câu hỏi về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực3 Câu trả lời về có bị TCTNHS khi chọn […]

Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực không?
Đánh giá bài viết

Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

Câu hỏi về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

     Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

     Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

Câu trả lời về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực như sau:

1. Cơ sở pháp lý về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

2. Nội dung tư vấn về có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

     Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn đang thắc mắc vấn đề là: “có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực. Với nội dung câu hỏi nêu trên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan chúng tôi xin như sau:

2.1. Quy định của Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Tại điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật Xây dựng;

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật Xây dựng;

c) Lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng;

d) Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng công trình.

…………………………

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

     Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thì tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng được hiểu là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiêt kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc nghiệm thu công trình hay lĩnh vực khác.

A. Mặt khách quan:

– Về hành vi. Đối với tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng thì người phạm tội có một trong các hành vi sau:

  • Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật Xây dựng;
  • Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật Xây dựng;
  • Lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng;
  • Dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng công trình.

     Tuy nhiên các hành vi nêu trên phải gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

B. Khách thể:

     Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

C. Mặt chủ quan:

     Người phạm tội thực hiện tội phạm này vối lỗi cố ý.

D. Chủ thể:

     Chủ thể của tội phạm là những người có chức vụ, quyền hạn trong việc quyết định đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình, lựa chọn nhà thầu.

Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực

2.2. Chọn nhà thầu không đủ năng lực bị xử phạt thế nào?

     Theo quy định trên thì việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng là hành vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm

     Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

  • Vì vụ lợi;
  • Có tổ chức;
  • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
  • Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

     Nếu phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

     Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

     Tóm lại, Nhằm bảo đảm năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể năng lực của nhà thầu, theo đó tùy thuộc vào hình thức xây dụng cụ thể mà xác định điều kiện năng lực của chủ đầu tư. Hành vi lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện để thực hiện hoạt động xây dựng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn về Có bị TCTNHS khi chọn nhà thầu không đủ năng lực, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: An Dương