Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2019

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 20195 (100%) 3 votes Xem mục lục của bài viết1 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp2 Câu hỏi của bạn về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3 Câu trả lời của Luật sư về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp3.1 1. Cơ sở pháp […]

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2019
5 (100%) 3 votes

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi của bạn về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chào Luật sư, cho em hỏi về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ạ, cụ thể: Em đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh B, và hằng tháng phải tới trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về tình trạng việc làm. Tuy nhiên tháng tới em về quê nên không thể  tới trung tâm thông báo được. Em muốn chuyển thủ tục về quê (H) để kí nhận bảo hiểm thất nghiệp thì có được không và cần những thủ tục gì ạ ?

Mong nhận được câu trả lời sớm của Luật sư

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chuyển nơi nhận hưởng cấp thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp 

2. Câu trả lời của Luật sư về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Theo như bạn trình bạn, bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh B nay bạn muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về H. Bạn muốn hỏi liệu có chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp được không và cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục như thế nào. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1 Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo đó quy định muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Đối với trường hợp của bạn nếu bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh B và đã có ít nhất 1 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh H nếu bạn có nhu cầu.

chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

2.2 Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản 2 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp như sau:

 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có); đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

=> Như vậy để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tỉnh Bình Dương sang tỉnh Hưng yên bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
  • Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do Trung tâm dịch vụ việc làm đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cấp;
  • Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
  • Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);
  • Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

2.3 Trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

    Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định trình tự thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Người lao động làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu) gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi nhận cấp thất nghiệp cho người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 3: Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến.

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ các trường hợp pháp luật quy định. Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn.

Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

     Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Bước 5: Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy để thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cần trải qua 5 bước: Người lao động làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, người lao động gửi hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến,….

Tóm lại nếu bạn đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh Bình Dương thì bạn có thể làm hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh Hưng Yên nếu bạn có nhu cầu. Cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo trình tự, thủ tục như chúng tôi đã trình bày ở trên.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

 Để được tư vấn chi tiết về chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Hoan