Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt NamĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam2 Câu hỏi của bạn về quy định về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam3 Câu trả lời của luật sư về […]

Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam
Đánh giá bài viết

Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

Câu hỏi của bạn về quy định về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Câu trả lời của luật sư về quy định về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

2. Nội dung tư vấn về quy định về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

     2.1 Nguyên tắc xác định chế độ trợ cấp cho thành viên Việt Nam ở nước ngoài

     Khoản 1 Điều 4 Nghị định 08/2019/NĐ-CP chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định nguyên tắc xác định chế độ trợ cấp cho thành viên Việt Nam ở nước ngoài như sau:

“1. Chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác được xây dựng trên cơ sở nhu cầu vật chất và tinh thần, bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt bình thường và bảo đảm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước, đặc thù công tác đối ngoại và hoàn cảnh cụ thể của địa bàn công tác.”

    Như vậy, nguyên tắc xác định chế độ trợ cấp cho thành viên Việt Nam ở nước ngoài dựa trên cơ sở về nhu cầu vật chất và tinh thần, đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt bình thường, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà nước, đặc thù công tác và địa bàn công tác.

Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam

    2.2 Chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

    Điều 7 Nghị định 08/2019/NĐ-CP chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài quy định chế độ trợ cấp cho thành viên Việt Nam ở nước ngoài như sau:

    Thứ nhất: Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài công tác nhiệm kỳ tại địa bàn đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 30% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

    Căn cứ báo cáo của Người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và xét tình hình thực tế tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định địa bàn và thời gian được hưng khoản trợ cấp này sau khi có ý kiến thng nhất của Bộ Tài chính.

    Thứ hai: Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bị thương hoặc bị chết trong thời gian công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, ngoài chế độ quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hoặc thân nhân của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước trợ cấp, cụ thể:

  • Mức trợ cấp một lần bằng 3 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.
  • Mức trợ cấp một lần bằng 7 lần mức sinh hoạt phí cơ sở nếu bị chết.

    Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ trợ cấp cho thành viên cơ quan Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung