Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch được quy định tại Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), cụ thể:

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);

Nội dung kiến thức về thủ tục điều chỉnh quy hoạch:

1. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch

     Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 51 Luật quy hoạch 2017, cụ thể như sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch.
 • Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch.
 • Việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 53 của Luật này.

2. Rà soát quy hoạch

Điều 52 Luật quy hoạch 2017 quy định việc rà soát quy hoạch như sau:

 • Quy hoạch được rà soát theo định kỳ 05 năm để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.
 • Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tổ chức rà soát quy hoạch.
 • Kết quả rà soát quy hoạch phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.
thủ tục điều chỉnh quy hoạch

thủ tục điều chỉnh quy hoạch

3. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch

     Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 54 Luật quy hoạch sau đây:

 • Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnhvực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
 • Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
 • Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;
 • Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;
 • Do biến động bất thường của tình hình kinh tế – xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;
 • Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch;
 • Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.
4. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch

     Trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch được quy định tại Điều 54 Luật quy hoạch 2017, cụ thể:

4.1 Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch

Thuộc về:

 • Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
 • Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch vùng.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

4.2 Trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch

     Trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Chương II và Chương III của Luật này.

Cụ thể tham khảo bài viết:

     Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong quy hoạch những nội dung được điều chỉnh.

     Để được tư vấn chi tiết về căn cứ, nguyên tắc và trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!