Tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016 từ ngày 10.12.2019

Từ ngày 01/03/2021 trở đi, bạn nộp tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01/03/2016 sẽ áp dụng giá đất mới và theo chính sách mới...

TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GHI NỢ TRƯỚC 01.03.2016

Câu hỏi của bạn về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016

Xin chào luật sư, gia đình tôi đang sử dụng mảnh đất Nhà nước cấp do tái định cư. Khi làm sổ đỏ, tôi có xin ghi nợ tiền sử dụng đất từ 1/1/2015. Tôi có nghe thông tin rằng thanh toán tiền sử dụng đất ghi nợ trước 2016 sẽ có thay đổi trong năm 2019, như vậy có đúng không ạ? 

Rất mong nhận phản hồi từ Luật sư. 

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016

Chào bạn, luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016

2. Nội dung tư vấn về vấn đề tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016

     Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm sổ đỏ cho đất tái định cư và ghi nợ tiền sử dụng đất vào năm 2015. Bạn có thắc mắc về cách thanh toán tiền sử dụng đất đối với trường hợp của bạn như thế nào khi có Nghị định 79/2019/NĐ-CP. Chúng tôi xin tư vấn cho yêu cầu của bạn như sau:

2.1. Cách tính tiền sử dụng đất tính ghi nợ trước 01.03.2016 trước ngày 10.11.2019

     Theo khoản 1 điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng đất khi:

“1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.”

     Như vậy, theo quy định của Nghị định 45/2014 thì số tiền sử dụng đất nợ được trả dần trong thời hạn tối đa là đến 1/1/2020. Sau thời điểm này mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016

2.2. Cách tính tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016 từ ngày 10.11.2019

     Nghị định 79/2019 hướng dẫn, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014 có hiệu lực từ ngày 10.11.2019. Theo đó, cách xác định tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01.03.2016 sẽ có sự thay đổi. Cụ thể được quy định tại điểm a khoản 1 điều 2 Nghị định 79/2019:

“a) Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.      

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.”

     Như vậy, khi áp dụng nghị định mới, trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất của bạn sẽ thay đổi như sau:

  • Từ 01/01/2015 đến 28/02/2021 thì bạn nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất như thời điểm cấp Giấy chứng nhận;
  • Từ 01/03/2021 trở đi, phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ;

     Kết luận: Từ ngày 01/03/2021 trở đi, bạn nộp tiền sử dụng đất ghi nợ trước 01/03/2016 sẽ áp dụng giá đất mới và theo chính sách mới. 

     Bài viết tham khảo: