Các trường hợp thu hồi sổ đỏ

Theo quy định luật đất đai hiện hành có 4 trường hợp thu hồi sổ đỏ đó là: thu hồi toàn bộ diện tích đất, cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI SỔ ĐỎ

Câu hỏi của bạn về trường hợp thu hồi sổ đỏ:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: theo quy định hiện hành trường hợp nào bị thu hồi sổ đỏ? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về trường hợp thu hồi sổ đỏ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các trường hợp thu hồi sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các trường hợp thu hồi sổ đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về các trường hợp thu hồi sổ đỏ:

2. Nội dung tư vấn về các trường hợp thu hồi sổ đỏ:

     Sổ đỏ có tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, đây là loại giấy tờ có giá trị pháp lý cao nhất để xác định quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với tài sản là đất đai, nhà ở. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có quy định một số trường hợp nhà nước thu hồi sổ đỏ.

2.1 Trường hợp thu hồi sổ đỏ

Tại Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Theo đó, có 4 trường hợp nhà nước thu hồi sổ đỏ, đó là:

  • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất có trong sổ đỏ;
  • Thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng;
  • Người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng kí biến động đất đai và có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ mới thì sẽ thu hồi sổ đỏ cũ;
  • Sổ đỏ cấp không đúng quy định pháp luật về thẩm quyền, đối tượng sử dụng đất, diện tích đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc đất; không đủ điều kiện để được cấp;

trường hợp thu hồi sổ đỏ

2.2 Thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật

     Tại Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung tại Khoản 56. 57 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP có quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật như sau:

  • Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;
  • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định;
  • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

     Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, có 4 trường hợp nhà nước tiến hành thu hồi sổ đỏ và mỗi trường hợp thu hồi sổ đỏ lại được thực hiện theo một trình tự khác nhau. Nội dung bài viết trên đây trình bày thủ tục thu hồi sổ đỏ do cấp không đúng quy định pháp luật.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trường hợp thu hồi sổ đỏ quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai