Bồi thường về đất tại Bến Tre khi nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Mức bồi thường về đất tại Bến Tre khi nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định như sau:

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT TẠI BẾN TRE

Kiến thức của bạn:

Bồi thường về đất tại Bến Tre khi nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Điều 26 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về mức bồi thường về đất tại Bến Tre khi nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không như sau:

1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

  • Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;
  • Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;
  • Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở (kể cả trường hợp diện tích nhỏ hơn hạn mức đất ở) thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang.
bồi thường về đất tại Bến Tre

bồi thường về đất tại Bến Tre

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần và bằng 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường về đất tại Bến Tre khi nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.