Bảng giá đất tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo quyết định 91/2014/QĐ-UBND của UNBD tỉnh Lào Cai

Bảng giá đất tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định số: 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH LÀO CAI

Kiến thức của bạn

Bảng giá đất tại tỉnh Lào Cai

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Nội dung kiến thức:

     Bảng giá đất tại tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định số: 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Về bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Giá đất được ban hành theo Quy định này áp dụng để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
  2. Các trường hợp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất, định giá giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của UBND tỉnh thì giá đất do UBND tỉnh quyết định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm xác định giá đất và không được thấp hơn mức giá quy định trong bảng giá này.
  3. Đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất tự thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì tính theo giá thực tế thoả thuận nhưng khi xác định giá để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì không được thấp hơn giá đất quy định tại Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc

  1. Nguyên tắc định giá đất

a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;

b) Theo thời hạn sử dụng đất;

c) Phù hợp với giá phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;

d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì có mức giá như nhau;

e) Giá đất quy định cho từng tuyến đường, từng đoạn phố, ngõ và căn cứ vào mức đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế – xã hội kết hợp với vị trí, điều kiện sinh lợi của đất, phù hợp với giá phổ biến trên thị trường;

g) Giá đất trong bảng giá đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó do Chính phủ quy định;

       ……

bảng giá đất tỉnh Lào Cai

bảng giá đất tỉnh Lào Cai

     >> Nhấn vào đây để tải Bảng giá đất tỉnh Lào Cai

     Để được tư vấn chi tiết về bảng giá đất tỉnh Lào Cai, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!