Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN Kiến thức của bạn:      Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản. Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Luật phá sản 2014 Nội dung […]

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP KHI MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Kiến thức của bạn:

     Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản.

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn

     Doanh nghiệp khi mất khả năng thanh toán sẽ phải đối mặt với rất nhiều khoản nợ. Do đó, các doanh nghiệp phải có thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản, điều đó được quy định trong Luật phá sản năm 2014, cụ thể như sau:

Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp

1, Dấu hiệu của doanh nghiệp phá sản

     Theo Điều 2, Luật Phá sản năm 2014, phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

     Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

2, Phân chia tài sản của doanh nghiệp tuyên bố phá sản

     Việc phân chia tài sản của doanh nghiệp được tiến hành khi xác định rõ tài sản của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp đang có trong doanh nghiệp;
 • Tiền hoặc tài sản góp vốn liên doanh, liên kết với cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác;
 • Tiền hoặc tài sản của doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác đang nợ hoặc chiếm đoạt;
 • Tài sản đang cho thuê hoặc cho mượn;
 • Các quyền về tài sản.

     Riêng với doanh nghiệp tư nhân thì tài sản của doanh nghiệp còn bao gồm cả tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân không dùng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

     Tài sản của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản gọi là tài sản phá sản.

3, Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản

     * Theo Điều 54, Luật phá sản, Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp được quy định như sau:

     Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp, hợp tác xã khi mở thủ tục phá sản được phân chia theo thứ tự sau:

 • Chi phí phá sản;
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký;
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiêp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có đảm bảo phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có đảm bảo nhưng chưa được thanh toán do giá trị tài sản không đủ thanh toán nợ

     Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên; chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thành viên của Công ty hợp danh.

     Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nêu trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

     * Ngoài ra, Khoản 5, Điều 202, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

4, Nghĩa vụ về tài sản khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

     Theo Điều 110, Luật Phá sản năm 2014, Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên của công ty hợp danh của Công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

     Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

     Phá sản là một công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp, doanh nghiệp không bị bắt buộc phải thanh lý tài sản ngay mà được áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh. Ngoài ra, phá sản còn giúp cho các doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh trong công ty hợp danh). Luật phá sản là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán kéo dài. Vì vậy, doanh nghiệp nên có một cái nhìn toàn diện hơn để về pháp luật phá sản.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về thứ tự ưu tiên thanh toán của doanh nghiệp khi mở thủ tục phá sản. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: