Tải mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

Tải mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế5 (100%) 1 vote ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ TÊN CƠ QUAN………. ——- Số:    /……. V/v đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Tải mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ

TÊN CƠ QUAN……….
——-

Số:    /…….
V/v đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

……, ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: …………………..

     Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………….

     Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

     Căn cứ Thông tư     /2017/TT-BNNPTNT ngày    /    /2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị ………. phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

     1. Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác:

     2. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác:

     a) Theo mục đích sử dụng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất):……..……..

     b) Theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng):……..……..

     3. Diện tích đất để trồng rừng thay thế:

     4. Vị trí trồng rừngthay thế: thuộc khoảnh…, tiểu khu….xã….huyện….tỉnh…

     5. Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):………………………………….

     6. Phương án trồng rừng thay thế

     a) Loài cây trồng…………………………………………………………………………………………….

     b) Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………………………………………………..

     c) Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):…………………………………………………………..

     d) Thời gian trồng:…………………………………………………………………………………………..

     đ) Kế hoạch trồng rừng……………………………………………………………………………………

     e) Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:……………………………………………………………..

     ……..……..(tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

     Nơi nhận:
     – Như trên;

     – ……
     – ……

……………………………………………………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế tại:

    >>>> Tải mẫu đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

     Để được tư vấn chi tiết về đơn đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7 :19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./.