Tải mẫu biên bản nhận dạng mới nhất năm 2018

Tải mẫu biên bản nhận dạng mới nhất năm 20185 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 BIÊN BẢN NHẬN DẠNG2   BIÊN BẢN NHẬN DẠNG3 Bạn có thể tải mẫu biên bản nhận dạng theo đường link dưới đây:4  Hướng dẫn kê khai biên bản nhận dạng             BIÊN […]

Tải mẫu biên bản nhận dạng mới nhất năm 2018
5 (100%) 1 vote

BIÊN BẢN NHẬN DẠNG

Mẫu số: 180

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN NHẬN DẠNG

 

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ………………  tại …………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:………………………………………………………………………………………… Điều tra viên

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………… Kiểm sát viên(1)

thuộc Viện kiểm sát …………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. là người chứng kiến theo khoản 2 Điều 190 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 178 và Điều 190 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản nhận dạng.

Nhân thân người nhận dạng(2):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh  ngày ……….. tháng ……… năm ………………. tại ………………………………………………

Quốc tịch:……………………………….Dân tộc:…………………………Tôn giáo:…………………….        

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………..

cấp ngày ………. tháng ………… năm …………………… Nơi cấp: ………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tư cách tham gia tố tụng: ……………………………………………………………………………………

(3)  ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành nhận dạng.(4) : …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nhận dạng trong điều kiện(5) : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe của người nhận dạng và của những người đưa ra để nhận dạng (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                       

NỘI DUNG NHẬN DẠNG(6) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

LỜI TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI NHẬN DẠNG(7):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc nhận dạng kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm …………….

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.       

NGƯỜI NHẬN DẠNG

KIỂM SÁT VIÊN

                               ĐIỀU TRA VIÊN                                                   

 

 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯA RA ĐỂ NHẬN DẠNG

(Nếu có)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản nhận dạng theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu Biên bản nhận dạng

 Hướng dẫn kê khai biên bản nhận dạng            

(1) Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản theo khoản 1 Điều 190 BLTTHS;

(2) Người tham gia việc nhận dạng quy định tại khoản 2 Điều 190 BLTTHS; 

(3) Nếu người nhận dạng là người bị hại, người làm chứng thì Điều tra viên phải giải thích và ghi vào biên bản về việc đã giải thích trách nhiệm của người nhận dạng theo khoản 3 Điều 190 BLTTHS;

(4) Ghi rõ người, vật, ảnh hay tử thi; 

(5) Ghi rõ điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng;

(6) Ghi rõ về nhân thân, đặc điểm của những người được đưa ra để nhận dạng hoặc đặc điểm của vật, ảnh, tử thi được đưa ra để nhận dạng, phương pháp và kết quả nhận dạng;

(7) Yêu cầu người nhận dạng giải thích rõ những căn cứ hoặc đặc điểm để xác nhận về người, vật, ảnh hoặc tử thi.

     Để được tư vấn chi tiết về  biên bản nhận dạng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.