Quyết định hình phạt khi đang hưởng án treo mà phạm tội mới

Quyết định hình phạt khi đang hưởng án treo mà phạm tội mớiĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Đang hưởng án treo mà phạm tội mới 2 Câu hỏi của bạn về đang hưởng án treo mà phạm tội mới3 Câu trả lời của luật sư về đang hưởng án treo mà […]

Quyết định hình phạt khi đang hưởng án treo mà phạm tội mới
Đánh giá bài viết

Đang hưởng án treo mà phạm tội mới 

Câu hỏi của bạn về đang hưởng án treo mà phạm tội mới

       “Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được hỏi Luật sư như sau: Đang hưởng án treo mà phạm tội mới thì hình phạt được quyết định thế nào? Xin chân thành cảm ơn!”

Câu trả lời của luật sư về đang hưởng án treo mà phạm tội mới

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đang hưởng án treo mà phạm tội mới, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đang hưởng án treo mà phạm tội mới

2. Nội dung tư vấn về đang hưởng án treo mà phạm tội mới

2.1. Án treo là gì

       Để điều chỉnh hành vi của con người, đạo đức và pháp luật là hai công cụ quan trọng. Trong đó, pháp luật chính là công cụ hữu hiệu nhất. Với lĩnh vực hình sự, nhà nước sử dụng pháp luật hình sự để trấn áp tội phạm, đồng thời giáo dục người phạm tội. Cùng với việc quy định các hình phạt nhằm trừng trị kẻ phạm tội, thì luật hình sự còn có các chế định đặc thù thể hiện tính nhân đạo nhằm cải tạo những người trót lầm lỡ mà nhất thời phạm tội. Án treo là một trong những chế định quan trọng của luật hình sự thể hiện rõ nét tính nhân đạo này.

       Vậy thế nào là án treo?

      Khái niệm này được quy định tại Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, cụ thể như sau: 

“Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.”

       Từ khái niệm trên có thể thấy bản chất của án treo chính là biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện. Khác với cải tạo không giam giữ, án treo không phải một hình phạt. Khi tuyên cho người phạm tội được hưởng án treo, tòa án phải thực hiện qua hai bước: Thứ nhất, quyết định một mức hình phạt tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Thứ 2, tòa án xem xét, đối chiếu với các điều kiện để cho hưởng án treo và khi thấy thỏa mãn thì quyết định cho hưởng án treo.

Đang hưởng án treo mà phạm tội mới thì hình phạt được quyết định thế nào

Đang hưởng án treo mà phạm tội mới 

2.2. Cách thức xử lý đối với trường hợp đang hưởng án treo mà phạm tội mới

       Như trên đã nói, án treo là một trong những chế định thể hiện tính nhân đạo của hệ thống pháp luật hình sự nước ta nhằm cải tạo những người trót lầm lỡ phạm tội. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp trong thời gian thử thách người được hưởng án treo lại thực hiện hành vi phạm tội mới. Về bản chất, án treo là biện pháp áp dụng với những người có hành vi phạm tội nhưng có căn cứ để cho rằng không cần áp dụng hình phạt tù với họ, tức không cần cách ly họ khỏi đời sống xã hội, việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Khi những người này có hành vi thực hiên hành vi tội phạm mới tức là căn cứ trên không còn nữa, nhà nước lúc này cần áp dụng chế tài thích hợp với họ. 

         Theo quy định tại khoản 5 điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015:

“Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.” 

        Khoản 1 điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP cũng quy định về việc quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách như sau:

       

“1. Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.”[/symple_box]

        Như vậy, theo các quy định trên thì khi một người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo mà họ lại phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

        Ví dụ một người phạm tội cố ý gây thương tích bị phạt 2 năm tù cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách người này lại phạm tội hiếp dâm và bị tòa án xử phạt 6 năm tù. Theo quy định của pháp luật thì hình phạt đối với người này là: 2+6=8 năm tù.

Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về đang được hưởng án treo mà phạm tội mới, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Lê Thu