Quy định về phân chia di sản theo di chúc theo quy định của BLDS năm 2015

Phân chia di sản theo di chúc  Câu hỏi của bạn:       Kính gửi luật sư: Bà nội em có 1 ngôi nhà diện tích khoảng 9300 nhưng ngôi nhà được chia làm 3 gian. Giờ bà nội em lập di chúc chia cho 4 người con (2 người con trai và 2 người con […]

Phân chia di sản theo di chúc 

Câu hỏi của bạn: 

     Kính gửi luật sư: Bà nội em có 1 ngôi nhà diện tích khoảng 9300 nhưng ngôi nhà được chia làm 3 gian. Giờ bà nội em lập di chúc chia cho 4 người con (2 người con trai và 2 người con gái) mà diện tích nhỏ quá nên không thể làm sổ đỏ được. Hiện nay tờ di chúc đó cô em đang giữ. Vậy cho em hỏi nếu sau này bà nội em mất thì tờ di chúc đó có đủ làm căn cứ để xác nhận phần diện tích đất đó là của bà nội em cho ba em không ? Và nếu như cô em không đưa tờ di chúc đó ra thì em phải làm như thế nào thì mới chứng minh được phần đất đó là của bà nội đã cho ba em? Tư vấn dùm em với ạ. E cảm ơn

Câu trả lời của Luật sư:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn QuốcChúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý: 

Nội dung tư vấn: Quy định về phân chia di sản theo di chúc theo quy định của BLDS năm 2015

1. Quy định về phân chia di sản theo di chúc theo quy định của BLDS năm 2015

     Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân như sau:

     Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân

“Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.”

     Như vậy theo quy định trên thì mọi cá nhân đề có quyền bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Việc hưởng di sản theo di chúc được thực hiện như di chúc mà người chết để lại

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc phân chia 

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc

“1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”

     Theo quy định trên ta thấy việc phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như ý trí của người để lại di chúc, tức là trong trường hợp này bà của bạn đã để phân chia di sản theo di chúc thì những người thừa kế phải thực hiện như ý chí của bà bạn. Một lưu ý là nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

     Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

     Nếu như di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Phân chia di sản theo di chúc

Phân chia di sản theo di chúc

2.  Trường hợp người người quản di sản không chịu phân chia di sản thì xử lý như thế nào ?

     Sau thời điểm mở thừa kế ( thời điểm người để lại di sản chết) thì những người thừa kế có quyền làm thủ tục phân chia di sản thừa kế. Trong trường hợp của bạn, giả định nếu như người cô không xuất trình di chúc của bà bạn để làm thủ tục phân chia di sản thừa kế thì căn cú vào khoản điều 26 BLTTDS năm 2015 quy định:

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

“1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.

8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.

9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.

11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

     Theo quy định tại khoản 5 điều này thì bố của bạn có quyền làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) để yêu cầu Tòa án phân chia di sản theo di chúc.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

      Để được tư vấn chi tiết về Phân chia di sản theo di chúc, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.