Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nayĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP SỔ ĐỎ BÌNH DƯƠNG2 Nội dung kiến thức Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay:2.0.1 1. Đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp […]

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay
Đánh giá bài viết

PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP SỔ ĐỎ BÌNH DƯƠNG

Kiến thức cho bạn:

    Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay

Căn cứ pháp lý:

Nội dung kiến thức Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay:

     Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về mức thu phí, cơ quan thu phí cũng như đối tượng phải nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

1. Đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương

     Đối tượng nộp phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND  bao gồm:

  • Tổ chức có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Hộ gia đình có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Cá nhân có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2. Các trường hợp được miễn nộp phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

     Miễn nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các đối tượng bao gồm:

  • Hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh,
  • Người cao tuổi,
  • Người khuyết tật,
  • Người có công với cách mạng.
Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương

Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương

3. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương

     a) Trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân:

STT

Quy mô diện tích (m2)

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Nhỏ hơn 500m2

100.000

2

Từ 500 mđến dưới 1.000 m2

300.000

3

Từ 1.000 mtrở lên

500.000

     b) Đối với đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:

     Mức thu phí bằng 70% mức thu phí quy định tại điểm a, Khoản 3, cụ thể như sau:

STT

Quy mô diện tích (m2)

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Nhỏ hơn 500m2

70.000 

2

Từ 500 mđến dưới 1.000 m2

210.000

3

Từ 1.000 mtrở lên

350.000

     c) Trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức:

STT

Quy mô diện tích (m2)

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Nhỏ hơn 10.000 m2

2.000.000

2

Từ 10.000 mđến dưới 100.000 m2

5.000.000

3

Từ 100.000 mtrở lên

7.000.000

     d) Trường hợp cấp lại, chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất, chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất, chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất: Mức thu phí bằng 70% mức thu quy định tại Điểm a, c Khoản 3, Điều này.  

     đ) Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất:

STT

Giá trị tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Dưới 500 triệu đồng

50.000

2

Từ 500 triệu đến dưới 2 tỷ đồng

100.000

3

Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng

200.000

4

Từ 5 tỷ đồng trở lên

1.000.000

Bài viết tham khảo:


     Để được tư vấn chi tiết về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ Bình Dương hiện nay, 
quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.