Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI ĐẮC LẮC2 Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc:2.1 1. Hỗ trợ […]

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ TẠI ĐẮC LẮC

Kiến thức của bạn:

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc;

Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc:

1. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

     Được quy định tại Điều 18 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND và sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Quyết định 22/2017/QĐ-UBND như sau:

1.1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc các trường hợp được quy định tại Điểm 1 Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây: 

  • Việc hỗ trợ được tính bằng tiền áp dụng cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp do UBND tỉnh quy định. 
  • Mức hỗ trợ bằng 02 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

1.2 Ngoài quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp còn được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định hiện hành.

1.3 Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở theo Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo các quy định tại thời điểm thực hiện thu hồi đất.

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc

2. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi thu hồi đất do cán bộ, công chức, viên chức đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Được quy định tại Điều 19 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND như sau:

2.1 Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật thì không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

2.2 Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gọi tắt là Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT) được thực hiện theo quy định sau đây:

  • Đối với hỗ trợ ổn định đời sống: được tính theo số nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo mức hỗ trợ được quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Quy định này.
  • Đối với hỗ trợ ổn định sản xuất: được tính bằng tiền không quá 1.500.000 đồng cho một hộ gia đình.
  • Đối với hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: được tính bằng tiền, tính trên diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi với mức hỗ trợ bằng 1,5 (một phẩy năm) lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành. Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp do UBNDtỉnh quy định.

2.3 Việc xác định số nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp được dựa trên kê khai của hộ gia đình bị thu hồi đất và xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Đắc Lắc khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!