Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Vote GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC  Kiến thức cho bạn:    Các giao dịch dân sự sẽ bị coi là vô hiệu nếu như không tuân thủ quy định về hình thức trong trường hợp pháp luật có quy định về hình thức của giao […]

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO KHÔNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC 

Kiến thức cho bạn:

   Các giao dịch dân sự sẽ bị coi là vô hiệu nếu như không tuân thủ quy định về hình thức trong trường hợp pháp luật có quy định về hình thức của giao dịch. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 có quy định khác so với Bộ luật dân sự 2005 (cũ) về tính hiệu lực về loại giao dịch này.

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Bộ luật dân sự 2005

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 116 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 116. Giao dịch dân sự Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

     Bộ luật dân sự 2005 có quy định về các giao dịch dân sự bị vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức như sau: Điều 134. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu”.

     Theo đó, các bên giao dịch được có một khoảng thời hạn để thực hiện hoàn thiện các thủ tục về hình thức giao dịch theo đúng pháp luật; nếu quá thời hạn được Tòa án cho phép thì giao dịch đó mới bị coi là vô hiệu. Do vậy, nếu trong thời hạn cho phép các bên hoàn thành quá trình giao kết hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật trong từng loại giao dịch thì hợp đồng đó sẽ có hiệu lực pháp luật mà không bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

     Hiện nay, khi Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực thi hành thì các giao dịch mà phải tuân thủ hình thức theo quy định pháp luật (ví dụ như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập thành văn bản phải công chứng hoặc chứng thực mà các bên lại chỉ có giấy tờ giao dịch viết tay) mà các bên không thực hiện công chứng hoặc chứng thực sẽ bị coi là các giao dịch dân sự vô hiệu, ngoại lệ giao dịch vẫn có thể được Tòa án công nhận là giao dịch có hiệu lực. Cụ thể như sau:

     “Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

     Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

     1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

     2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.”

Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

 

     Như vậy, nếu giao dịch được thực hiện mà hình thức của giao dịch là phải được xác lập bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định hoặc lập thành văn bản có công chứng chứng thực mà các bên không thực hiện công chứng, chứng thực nhưng một trong hai bên hoặc các bên đã tiến hành thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng thì giao dịch đó vẫn có thể được công nhận là giao dịch có hiệu lực pháp luật. 

     Điều kiện để giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức vẫn có thể được công nhận là có hiệu lực: có yêu cầu gửi tới Tòa án của một bên hoặc các bên và Tòa xem xét ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.                                        

      Liên kết tham khảo: