Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm có trụ sở tại ... Tòa có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, hành chính, hình sự,...

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM

   Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm là một Tòa trực thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, công chức cũng như điều kiện phương tiện làm việc nhưng trong những năm qua, Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm  đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều người dân Pác Nặm không biết rõ địa chỉ TAND huyện  Pác Nặm ở đâu? Thẩm quyền giải quyết Tòa án này như thế nào khi gặp vướng mắc pháp lý. Bài viết dưới đây cung cấp một số thông tin về Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm cũng như thẩm quyền giải quyết vụ việc của Tòa án.

1. Thông tin Tòa án nhân dân huyện Pác Nạm 

Tòa án nhân dân huyện Pác Nạm có trụ sở được đặt tại: Thôn Nà Coóc, xã Bộ Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian làm việc: Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm làm việc tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, nghỉ Tết.

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

https://luattoanquoc.com/thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep-theo-quy-dinh-hien-hanh/

Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm:

2.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm trong lĩnh vực dân sự:

Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và không bao gồm yếu tố nước ngoài. Trừ việc giải quyết ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, các tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của vợ chồng,…. giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các tranh chấp, yêu cầu sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

Tranh chấp lao động: Tranh chấp về học nghề, tập nghề, tranh chấp về cho thuê lại lao động, tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn, tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp,…

Tranh chấp về hôn nhân và gia đình: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ, tranh chấp về cấp dưỡng, tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật.

Tranh chấp về kinh doanh, thương mại: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty, tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Yêu cầu về dân sự: Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu, yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án, yêu cầu công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 470 của Bộ luật này, yêu cầu xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, phân chia tài sản chung để thi hành án và yêu cầu khác theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

3. Những khó khăn khi làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm:

   Tòa án là cơ quan xét xử duy nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Bởi tính chất hoạt động cũng như cách thức làm việc, quá trình làm việc với Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm bao gồm rất nhiều thủ tục, trình tự. Người dân đến làm việc tại Tòa án không thể tránh khỏi các khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc. Dưới đây là một trong những khó khăn mà khách hàng thường gặp khi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm.

   Thứ nhất là khách hàng chưa xác định được đối tượng mà mình hướng tới sẽ là loại hình như thế nào. Khách hàng thường lúng túng, nhầm lẫn không biết quyền và lợi ích của mình đang bị xâm phạm thì sẽ làm đơn khởi kiện, khiếu nại hay tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây làm một trong những khó khăn chung của khách hàng mà Công ty Luật TNHH Luật Toàn Quốc thường hay giải đáp mỗi khi khách hàng tìm đến chúng tôi

   Thứ hai là khách hàng thường hay gặp những khó khăn, vấn đề trong việc soạn thảo đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo. Họ thường chưa xác định được hình thức của từng loại đơn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu có liên quan cũng là một trong những khó khăn.  Rất nhiều trường hợp bị trả lại đơn khởi kiện do không đảm bảo nội dung, không đúng mẫu theo yêu cầu của tòa án và tài liệu, chứng cứ kèm theo không đầy đủ dẫn đến phải mất nhiều lần chuẩn bị lại đơn khởi kiện.

   Thứ ba là khách hàng không biết đâu sẽ là nơi có thẩm quyền giải quyền vụ việc của mình. Rất nhiều khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi là họ bị trả lại đơn khởi kiện do việc nộp đơn khởi kiện không đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án hoặc đây là vụ việc của Tòa án có thẩm quyền giải quyết nhưng sai về địa giới hành chính.

   Thứ tư là khi khách hàng đã chuẩn bị được chứng cứ để chứng minh quyền và lợi ích của mình đang bị xâm phạm thì họ thường không biết các bản ghi âm, video, hình ảnh, giấy tờ mình hiện có được coi là chứng cứ của vụ việc hay không, khi nộp cần bản chính hay bản sao hay bản photo có công chứng?

   Ngoài ra, có thể nhiều khách hàng đã tìm hiểu hoặc đã nghiên cứu các quy định pháp luật nhưng vẫn chưa hiểu rõ, hoặc chưa hiểu được chi tiết quy trình thực hiện, dẫn đến lúng túng khi thực hiện, đi lại nhiều lần, mất thời gian, công sức mà không giải quyết xong vụ việc. Khách hàng cũng có thể gặp phải một số khó khăn chủ quan từ phía cơ quan tiến hành tố tụng như tòa án, viện kiệm sát, thi hành án..mà không rõ phải xử lý theo trình tự như thế nào.

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp khi giải quyết các vụ việc tại tòa án nhân dân huyện Pác Nặm

   Luật Toàn Quốc sở hữu đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, giải quyết nhiều vụ án có tính chất phức tạp bên cạnh đó có nhóm chuyên viên tư vấn với trình độ chuyên môn cao, tận tình, nhiệt huyết sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả. Dưới đây là một số dịch vụ có tại Luật Toàn Quốc khi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm.

 • Soạn đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn ly hôn theo yêu cầu của khách hàng
 • Cung cấp vấn đề pháp lý, hướng giải quyết đem lại lợi ích tối đa tới khách hàng
 • Thực hiện công việc thu thập tài liệu, chứng cứ đối với vụ án
 • Nộp đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn ly hôn đến đúng địa chỉ Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện một số công việc mà pháp luật quy định như công chứng, chứng thực một số giấy tờ, nộp tài liệu, chứng cứ…
 • Tham gia với khách hàng trong các phiên hòa giải, lấy lời khai….

   Ngoài ra, Luật Toàn Quốc còn cung cấp một số dịch vụ như sau

 • Tư vấn, soạn thảo về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng khoán việc, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển….
 • Tư vấn lao động: tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động,…
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài: tư vấn chấp thuận đầu tư, tư vấn xin chủ trương đầu tư, tư vấn thay đổi giấy phép đầu tư….
 • Tư vấn pháp luật đất đai: tư vấn thuê đất, gia hạn quyền thuê đất, tư vấn cấp sổ đỏ, tư vấn chuyển đổi muc đích sử dụng đất, tư vấn mua đất…
 • Tư vấn luật thuế: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…
 • Tư vấn về tranh chấp dân sự, hành chính
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án, vụ việc dân sự
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án hành chính
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án hình sự

   Khi lựa chọn dịch vụ có tại Luật Toàn Quốc sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, quãng đường di chuyển của khách hàng tại Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm.

 • Trụ sở chính tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Facebook: Công ty luật Toàn Quốc
 • Zalo: Luật Toàn Quốc

KẾT LUẬN: Để giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, người dân cần nộp hồ sơ, tài liệu đến địa chỉ có tại: Thôn Nà Coóc, xã Bộ Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Bạn cần xác định xem vấn đề mình đang gặp phải có đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm hay không. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu gặp khó khăn bạn có thể liện hệ Luật Toàn Quốc để được hỗ trợ vấn đề về pháp lý.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tòa án nhân dân huyện Pác Nặmquý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Vân Anh