Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính tại luật tố tụng hành chính 2015

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM

Hiện nay, với cộng nghệ phát triển hiện đai, các quan hệ xã hội ngày một phức tạp, nhiều tội phạm thực hiện phạm tội với nhiều cách thức tinh vi, hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội. Để xã hội được quản lý một cách hiệu quả cần sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để chia sẻ công việc đối với Tòa án cấp tỉnh, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sẽ được Luật Toàn Quốc cung cấp một số thông tin cơ bản như sau để phục vụ người dân trong quá trình làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

1. Thông tin cơ bản của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm được đặt tại: Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian làm việc của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm: Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm làm việc tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật, ngày Lễ, nghỉ tết. Cụ thể:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30
 • Thời gian làm việc buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

2.1 Thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính

Tại điều 31 luật tố tụng hành chính 2015, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm có thẩm quyền xét xử sơ thẩm như sau:

Điều 31. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

3. Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Như vậy, theo luật tố tụng hành chính 2015 quy định, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống, trừ trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện, quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống, khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nguyên đơn nộp đơn khởi kiện cũng đều được Tòa án giải quyết. Đối với những trường hợp, nguyên đơn vừa nộp đơn khởi kiện vừa nộp đơn khiếu nại, Tòa án giải quyết theo thủ tục như sau: Điều 33 Luật tố tụng hành chính

Điều 33. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án. Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;

b) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện. Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

2. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tất cả những người này đều lựa chọn một trong hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền và người khác chỉ khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

a) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

b) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

4. Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

3. Những khó khăn khi tự làm việc với Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

Chúng ta đều biết quy trình làm việc với cơ quan nhà nước bao gồm rất nhiều trình tự, thủ tục. Khi đến làm việc tại các cơ quan nhà nước, người dân thường có tâm lý lo sợ, e ngại, rụt rè. Dưới đây là một số khó khăn khi khách hàng tự thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm

 • Đương sự gặp khó khăn trong việc nộp đơn khởi kiện. Đương sự không biết nộp đơn khởi kiện tại đâu, đơn khởi kiện được nộp bằng hình thức nào,
 • Đương sự gặp khó khăn trong việc xác định, thu thập tài liệu chứng cứ. Đương sự không biết cách thu thập tài liệu một cách chính xác, đầy đủ, đương sự băn khoăn trong việc tài liệu, chứng cứ cung cấp có được Tòa án chấp nhận
 • Đương sự gặp khó khăn đối với quy trình làm việc tại Tòa án. Việc đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến thời gian, công việc, quãng đường di chuyển
 • Đương sự gặp khó khăn khi tham gia tố tụng, không biết thời gian nhận giấy triệu tập, thông báo đóng án phí, tạm ứng án phí
 • Đương sự gặp khó khăn khi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thấy cơ quan có thẩm quyền thi hành án
 • Đương sự bị trả đơn khởi kiện, không biết đơn khởi kiện còn thiếu yếu tố nào, tài liệu có được nộp cùng với đơn khởi kiện
 • Đương sự gặp khó khăn trong việc xác định đúng sai trong vụ việc, đánh giá chứng cứ để chứng minh đúng sai

Trên là một vài khó khăn khi khách hàng tự thực hiện các công việc tại Tòa án nhân dân huyện An Biên. Để vấn đề được giải quyết kịp thời, Luật Toàn Quốc xin cung cấp một số dịch vụ dưới đây, hỗ trợ, tư vấn khách hàng về trình tự, thủ tục tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm.

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

Công ty Luật Toàn Quốc là một trong các hãng luật hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ pháp lý một cách toàn diện với đội ngũ luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, giấy phép con, lao động, tài chính, thuế, dân sự, đất đai, thương mại, công chứng, hình sự, tranh tụng,…với việc cung cấp các dịch vụ sau:

 • Nghiên cứu, hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cung cấp
 • Đưa ra phương hướng giải quyết đem lại lợi tích tối đa đối với khách hàng
 • Soạn thảo đơn khởi kiện, nộp tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật
 • Tư vấn chi phí tạm ứng án phí, lệ phí
 • Yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc thi hành án
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đương sự tại Tòa
 • Đại diện theo ủy quyền; Tham gia tố tụng tại tòa án, tham gia các buổi lấy lời khai, phiên họp hòa giải, phiên họp công bố và công khai chứng cứ. Tham gia phiên Tòa để bảo vệ lợi ích tối tốt nhất cho khách hàng.

Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua một số phương thức như sau:

Cách 1: Liên hệ trực tuyến

 • Số điện thoại: 1900.6500

Cách 2: Liên hệ qua địa chỉ email

 • Địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com;

Cách 3: Tư vấn trực tiếp tại văn phòng

 • Địa chỉ tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cách 4: Liên hệ chúng tôi qua mạng xã hội

 • Facebook: Công ty luật Toàn Quốc;
 • Zalo: Luật Toàn Quốc;

KẾT LUẬN: Để giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, bạn cần nộp hồ sơ đến địa chỉ Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.. Tuy nhiên, bạn cần xem xét rằng vụ việc trên có thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm hay không. Khi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, để vụ việc được giải quyết một cách thuận lợi, vui lòng liên hệ với Luật Toàn Quốc qua số điện thoại: 1900.6500 sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi làm việc với Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm.

 Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tòa án nhân dân huyện Cam Lâmquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn tại Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Việt Anh