Chuyển đổi doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn cho tổ chức nước ngoài

Vote CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI Câu hỏi của bạn      Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV từ việc nhận chuyển nhượng vốn góp, với thành viên là pháp nhân nước ngoài, thì phải […]

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi của bạn

     Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH MTV từ việc nhận chuyển nhượng vốn góp, với thành viên là pháp nhân nước ngoài, thì phải thực hiện những thủ tục gì?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP DO CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

     Khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với nhà đầu tư là pháp nhân nước ngoài theo trường hợp quy định tại khoản điều 197 luật doanh nghiệp 2015 về các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp:

“ Điều 197. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

 1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:
 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;”

      Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

      Hồ sơ công ty đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài: 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

     Sau khi chuyển đổi doanh nghiệp, công ty cổ phần trước kia là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ không  phải xin cấp lại hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu không có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung sau đây:

 • Mã số dự án đầu tư
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư
 • Tên dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng
 • Mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư
 • Vốn đầu tư của dự án ( vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động ), tiến độ góp vốn và huy động của các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng.
 • Các điều kiện đối với nhà đầu thực hiện dự án.

      Còn trong trường hợp công ty chưa có giấy chứng nhận đầu tư thì khi chuyển đổi sang công ty TNHH MTV thì doanh nghiệp thuộc trường hợp phải tiến hành đăng ký cấp thủ tục giấy chứng nhận đăng ký đầu tư . Doanh nghiệp tiến hành lập hồ sơ về thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định cho phòng đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt trụ sở.

     Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;”
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, phòng kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

     Trình tự , thủ tục đăng ký doanh nghiệp

“Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.”

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển đổi doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn cho tổ chức nước ngoài quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.