Chức năng của văn phòng thừa phát lại là gì?

Chức năng của văn phòng thừa phát lại là gì? Văn phòng Thừa Phát Lại và văn phòng công chứng khác nhau ở chỗ nào? ,.......

CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

Câu hỏi của bạn về chức năng của văn phòng thừa phát lại: 

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Dạ cho em hỏi văn phòng Thừa Phát Lại và văn phòng công chứng khác nhau ở chỗ nào? Tại sao còn phải mở ra văn phòng thừa phát lại? Trường hợp không có Thừa phát lại thì việc giao dịch đó có được diễn ra hay không? 

Câu trả lời của Luật sư về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chức năng của văn phòng thừa phát lại; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chức năng của văn phòng thừa phát lại như sau:

1. Căn cứ pháp lý về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

2. Nội dung tư vấn về chức năng của văn phòng thừa phát lại:

2.1. Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại

     Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại do Thừa phát lại thành lập dựa trên việc gửi hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ký quyết định. Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại dựa trên những việc mà Thừa phát lại được làm. Những công việc mà Thừa phát lại được làm được quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2013/NĐ-CP, bao gồm:

  • Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.
  • Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
  • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
  • Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

2.2. Sự khác biệt giữa Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng

     Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng có sự khác nhau hoàn toàn rõ rệt. Một số tiêu chí để nêu lên sự khác biệt của 2 văn phòng này như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…

chức năng của văn phòng thừa phát lại

chức năng của văn phòng thừa phát lại

     Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên, có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt so với Thừa phát lại.

     Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Nghị định 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP.

     Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; kết quả của hoạt động này là hợp đồng/giao dịch công chứng/chứng thực. Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng.

     Về giá trị pháp của của văn bản đối với từng loại văn phòng, bạn tham khảo bài viết:

2.3. Trường hợp không có Thừa phát lại thì việc giao dịch đó có được diễn ra hay không?

     Văn phòng thừa phát lại sẽ lập vi bằng đối với giao dịch của bạn khi bạn có yêu cầu. Tuy nhiên, đối với một số giao dịch, theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực (ví dụ như những giao dịch trong đất đai) mà bạn lập vi bằng thì không đúng theo quy định của pháp luật. Việc giao dịch không đúng về hình thức có được công nhận hay không còn phải phụ thuộc vào việc các bên đã thực hiện hợp đồng/giao dịch đến giai đoạn nào.

     Để được tư vấn về chức năng của văn phòng thừa phát lại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.