Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ không?

Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ không?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ2 Câu hỏi về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ3 Câu trả lời về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ3.1 1. Cơ […]

Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ không?
Đánh giá bài viết

Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

Câu hỏi về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

     Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

     Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Em tôi hiện đang là sinh viên cấp 3 của một trường trên bàn Hà Nội. Vào khoảng tháng 3/2018 em tôi có đến gặp giáo viên để xin điểm, đồng thời em tôi có đưa cho người giáo viên đó 1.000.000 VNĐ. Vậy xin hỏi luật sự người giáo viên có phạm tội nhận hối lộ không?. Tôi xin cám ơn!

Câu trả lời về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

2. Nội dung tư vấn về giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

     Trong câu hỏi bạn gửi đến cho chúng tôi, tôi hiểu rằng: “Em bạn hiện đang là học sinh cấp 3 của một trường trên bàn Hà Nội. Vào khoảng tháng 3/2018 em bạn có đến gặp giáo viên của mình để xin điểm, đồng thời em bạn có đưa cho người giáo viên đó 1.000.000 VNĐ. Hiện nay bạn đang thắc mắc người giáo viên đó có phạm tội nhận hối lộ không?” 

     Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, luật viên chức và các văn bản pháp luật khác chứng tôi xin đua ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tội nhận hối lộ

Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội nhận hối lộ như sau:

Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

………………………

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ

a) Khách thể của tội phạm hối lộ
 
     Khách thể của loại tội phạm này là hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực trong công tác của cơ quan, tổ chức do nhà nước quy định. Đối tượng của tội nhận hối lộ phải là tiền của, tài sản hoặc những giấy tờ có giá trị tài sản. Trường hợp người có chức vụ không nhận tiền của, tài sản mà nhận tình cảm của người khác giới thì không coi là nhận hối lộ.
 
b) Mặt khách quan của tội phạm
 
     Thể hiện ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của hoặc lợi ích vật chất khác dưới vất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc theo yêu cầu hoặc vì lợi ích của người đưa hối lộ. Hành vi nhận hối lộ được thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác nhau (trường hợp sẽ nhận là trường hợp người có chức vụ chưa nhận tiền của hối lộ nhưng có căn cứ cho rằng đã có sự thỏa thuận về việc nhận hối lộ sau khi thực hiện xong một việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ).
 
     Trường hợp, người có chức vụ nhận quà biếu sau khi đã làm đúng chức trách của mình không được coi là nhận hối lộ bởi giữa người có chức vụ và người đưa quà biếu không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc tặng quà biếu, người nhận quà biếu thực hiện công việc của mình đúng chức năng, quyền hạn, vô tư thì quà biếu được như sự biết ơn, có trước có sau, là tấm lòng, đạo đức của người Việt nam.
 
c) Mặt chủ quan của tội nhận hối lộ
 
     Mặt chủ quan của tội phạm được thể hiện do hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thấy trước họ là người có chức vụ, việc nhận tiền của là do lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của hối lộ là trái pháp luật, trái với quy định của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, người phạm tội đã mong muốn nhận được tiền của hối lộ.
 
d) Chủ thể của tội nhận hối lộ
 
     Chủ thể của loại tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định đồng thời phải là người có chức vụ, quyền hạn. Chức vụ, quyền hạn ấy liên quan trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người đưa hối lộ. Trường hợp người có chức vụ nhưng chức vụ, quyền hạn của họ không liên quan đến việc giải quyết công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì không coi là tội nhận hối lộ mà phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
2.2. Giáo viên nhận tiền có thể phạm tội nhận hối lộ không?

     Như đã phân tích ở trên chủ thể  của tội nhận hối lộ là người có chức vụ, quyền hạn. Tại khoản 2 điều 325 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về chức vụ như sau:

2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ

     Theo quy định của pháp luật hiện nay, ta có thể hiểu những sau đây là người có chức vụ, quyền hạn:

  • Cán bộ, công chức, viên chức;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

     Tại điều 2 Luật viên chức năm 2010 quy định: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.”

     Theo quy định trên, ta thấy giáo viên là người được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy có thể khẳng định giáo viên là viên chức và do đó cũng có thể hiểu họ là người có chức vụ. Với việc người giáo viên kia đã nhận của em bạn 1.000.000 VNĐ thì có thể kết luận đây là hành vi của tội nhận hối lộ.

     Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích ở trên, để cấu thành tội nhận hối lộ thì đòi hỏi tiền, tài sản hoặc li ích vật chất khác (của hối lộ) phải có trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương 23, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

     Tuy nhiên trong câu hỏi của bạn chúng tôi, chúng tôi chỉ nhận thấy người giáo viên đó chỉ nhận của em bạn 1.000.000 VNĐ, đồng thời họ chưa bị xử lý kỷ luật về hành vi nhận hối lộ hoặc chưa bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương 23. Do có thể kết luận người giáo viên đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chưa đủ hậu quả mà BLHS quy định.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Giáo viên có thể phạm tội nhận hối lộ quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: An Dương