Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1  YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA 2  YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA 3 Bạn có thể tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa theo đường link dưới đây:4 Hướng dẫn kê khai  yêu cầu […]

Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa
5 (100%) 1 vote

 YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA

Trong trường hợp chỉ định người bào chữa

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

……………………………….

……………………………….

 

Mẫu số: 221

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

………., ngày ……… tháng ……… năm………

 

 YÊU CẦU PHÂN CÔNG NGƯỜI BÀO CHỮA

Căn cứ Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan …………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu(1)…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Phân công người bào chữa cho người bị buộc tội:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………. tháng …….. năm ………………. tại:………………………………………………….     

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: …………………………..; Tôn giáo:………………….            

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………

cấp ngày………. tháng ……. năm …………………. Nơi cấp: ……………………………………………       

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đã bị(2)……………………………………………………theo(3) ………………………………………………….

ngày ………..tháng…………năm………………….. của……………………………………………………….              

về tội: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….quy định tại khoản …………. Điều ………….. Bộ luật Hình sự.

Người bào chữa có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

– VKS……………………………………

–  …………………………………………

(1) …………………………………….  

– Hồ sơ 02 bản.

      …………………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu yêu cầu phân công người bào chữa

Hướng dẫn kê khai  yêu cầu phân công người bào chữa 

(1) Ghi rõ Đoàn luật sư/ Trung tâm trợ giúp pháp lý/ MTTQ Việt Nam và Tổ chức thành viên;

(2) Ghi rõ: Bị bắt, bị tạm giữ hoặc bị khởi tố bị can;

(3) Ghi rõ Lệnh bắt hoặc Quyết định tạm giữ hoặc Quyết định khởi tố bị can.

    Để được tư vấn chi tiết về yêu cầu phân công người bào chữa, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.