Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai:em mang thai nhưng chưa có bảo hiểm y tế, bây giờ mua bảo hiểm thì đến khi sinh có được hưởng chế độ thai sản...

BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN KHI ĐANG MANG THAI

 

Câu hỏi của bạn:

    Hiện tại em đang mang thai vào tháng thứ 4 nhưng em chưa có bảo hiểm y tế. Vậy bây giờ em mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai thì đến khi em sinh có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm y tế không ạ? Em cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014
  • Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nội dung tư vấn :

     Có thể nói, đối với các cặp vợ chồng trẻ, cuộc sống còn khá nhiều khó khăn, chính vì thế những chi phí phát sinh khi khám thai và sinh con của mẹ bầu chắc chắn sẽ là một trong những khoản chi phí có thể là nằm ngoài kế hoạch.

     Chính vì vậy, việc tham gia bảo hiểm là một trong những biện pháp giúp tiết kiệm tiền khá nhiều cho các mẹ. Chính vì thế mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai là một trong những biện pháp được lựa chọn hàng đầu.

     1. Có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai để được hưởng chế độ thai sản

    Thứ nhất, Về bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo diện hộ gia đình

    Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì:

“1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

    Do vậy, bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo diện hộ gia đình.

  Thứ hai, Về mức hưởng bảo hiểm đối với bà bầu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo diện hộ gia đình

   Khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo hộ gia đình, bạn sẽ được hưởng mức quyền lợi BHYT là 80% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

   Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

“Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

  Thứ ba, Về thời gian được cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo diện hộ gia đình

    Thời gian được cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai theo hộ gia đình được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.”

    Về thời điểm thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai có giá trị sử dụng được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;”

    Do vậy, khi không thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì các mẹ bầu mang thai hoàn toàn có thể tham gia bảo hiểm y tế khi đang mang thai, việc bạn đang mang bầu không ảnh hưởng đến quyền lợi được tham gia bảo hiểm và được chi trả gia bảo hiểm theo hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai theo hộ gia đình.

    Ngoài ra, với những người vợ không tham gia bảo hiểm xã hội mà có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì khi bạn sinh con, chồng của bạn cũng được hưởng bảo hiểm y tế chế độ thai sản với mức được hưởng là 2 tháng lương.

    2. Mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai.

    Để mua bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai bạn phải tham gia theo hình thức mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả hộ gia đình. Điều đó có nghĩa là bạn phải đóng tiền mua bảo hiểm cho tất cả thành viên trong sổ hộ khẩu của gia đình bạn.

    Từ ngày 01/7/2017 mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình sẽ có sự thay đổi vì mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Do đó, cụ thể mức đóng bảo hiểm như sau:

  • Người thứ 1: 702.000 đồng/năm
  • Người thứ 2: 491.400 đồng/năm
  • Người thứ 3: 421.200 đồng/năm
  • Người thứ 4: 351.000 đồng/năm
  • Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm

    Mức đóng bảo hiểm y tế là 702.000 đồng/năm đối với thành viên đầu tiên của gia đình, và giảm dần đối với thành viên thứ 2, thứ 3… , phụ nữ đang mang thai là thành viên đóng phí thứ mấy trong hộ gia đình thì chịu mức phí tương đương với số thứ tự thành viên đó.

Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

Bảo hiểm y tế tự nguyện khi đang mang thai

   3. Hưởng chế độ thai sản như thế nào từ bảo hiểm y tế tự nguyện khi mang thai?

   Từ quy định của bảo hiểm y tế, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, việc khám thai định kỳ, sinh con của bạn thuộc phạm vi được hưởng BHYT, mức hưởng như sau:

   +) Khi khám thai định kỳ, sinh con đúng tuyến sẽ được thanh toán 80% chi phí.

   +) Trường hợp khám thai định kỳ, sinh con trái tuyến thì mức hưởng như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thời gian nghỉ chế độ thai sản có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Chưa có thẻ bảo hiểm y tế mới có được hưởng bảo hiểm thai sản không?

Nghỉ thai sản hưởng chế độ bảo hiểm y tế như thế nào? 

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo