Ai là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

Ai có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, Theo quy định của

Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

u hỏi của bạn về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

     Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin cho biết ai có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Câu trả lời của Luật sư về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác như sau:

1. Căn cứ pháp lý về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

2. Nội dung tư vấn về Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố chưa được coi là người có tội. Khi họ bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố thì họ vẫn có các quyền của mình, một trong số đó là quyền được yêu cầu có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Cụ thể như sau:

2.1. Bảo đảm quyền của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

Một trong số các quyền được Nhà nước bảo đảm cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là quyền bào chữa được quy định tại điều 16 của Bộ luật tố tụng hình sự

Điều 16. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này.

Theo đó, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố cũng cần phải đảm bảo những nguyên tắc và yêu cầu nhất định. Cụ thể được ghi nhận tại mục 2.2. dưới đây.

Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác

2.2. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là ai

Bộ luật tố tụng hình sự quy định tại điều 83 về những trường hợp được quyền là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị kiến nghị khởi tố, người bị tố giác, gồm:

Điều 83. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có thể là:

a) Luật sư;

b) Bào chữa viên nhân dân;

c) Người đại diện;

d) Trợ giúp viên pháp lý.

3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền:

a) Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

b) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

c) Có mặt khi lấy lời khai người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và nếu được Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên đồng ý thì được hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Sau mỗi lần lấy lời khai của người có thẩm quyền kết thúc thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền hỏi người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;

d) Có mặt khi đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;

đ) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có nghĩa vụ:

a) Sử dụng các biện pháp do pháp luật quy định để góp phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án;

b) Giúp người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

     Theo quy định trên, những người sau đây có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố:

     Thứ nhất, Luật sư: ta có thể hiểu Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng). Luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản, tổ chức đàm phán, thương lượng về các vấn đề pháp luật, và có thể đại diện cho thân chủ hoặc bảo vệ quyền lợi của thân chủ trước tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng

      Thứ hai, Người đại diện: đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện đương nhiên

     Thứ ba, Bào chữa viên nhân dân: Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình

     Thứ tư, Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý: Trợ giúp viên pháp lý hay còn gọi là Trợ giúp viên là một chức danh tại Việt Nam dùng để chỉ về những người thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý. Trợ giúp viên pháp lý là chức danh được quy định những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo Luật Trợ giúp pháp lý của Việt Nam, họ là viên chức nhà nước và làm việc tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

     Kết luận: Như vậy, người bị kiến nghị khởi tố, người bị tố giác có quyền được tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa cho mình. Người có điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có thể là luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại diện…; đồng thời, những người này phải đảm bảo các điều kiện luật định. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền thực hiện các công việc cần thiết, hợp pháp theo quy định pháp luật để nhằm mục đích bảo vệ tối ưu quyền lợi của người bị kiến nghị khởi tố, người bị tố giác.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Ai là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị tố giác quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung