Xin giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch 2020

Xin giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch 2020. Hồ sơ cần chuẩn bị những gì để xin được giấy phép xây dựng theo quy định

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO ĐẤT TRONG QUY HOẠCH

Câu hỏi của bạn về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi đất nhà em trong quy hoạch thì có xin được giấy phép xây dựng không. Hồ sơ để xin giấy phép xây dựng trong trường hợp này cần những gì? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch như sau:

1. Căn cứ pháp lý về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch

2. Nội dung tư vấn về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau: Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

2.1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

      Theo quy định điều 94 Luật xây dựng 2014:

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

     Như vậy nếu trong trường hợp đất đang thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng những điều kiện liên quan luật định thì bạn có thể xin giấy phép xây dựng có thời hạn.

2.2. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng có thời hạn

      Theo quy định tại điều 95 Luật xây dựng 2014:

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

     Như vậy trường hợp xin giấy phép xây dựng bạn cần chuẩn bị những giấy tờ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản vẽ thiết kế xây dựng; trường hợp có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

     KẾT LUẬN: Nếu trong trường hợp đất đang thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng những điều kiện liên quan luật định thì bạn có thể xin giấy phép xây dựng có thời hạn. Trường hợp xin giấy phép xây dựng bạn cần chuẩn bị những giấy tờ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản vẽ thiết kế xây dựng; trường hợp có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về giấy phép xây dựng cho đất trong quy hoạch, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương