Xác định lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

Xác định lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ2 Câu hỏi về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ3 Câu trả lời về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ3.1 1. Cơ sở […]

Xác định lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ
Đánh giá bài viết

Lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

Câu hỏi về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

     Thưa Luật sư!

     Trong dây họ tôi tham gia có thành viên quá thời hạn mà chưa góp họ, vì thế, tôi muốn hỏi lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ này được xác định như nào?

     Xin chân thành cảm ơn./.

Câu trả lời về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

2. Nội dung về lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

     Phần họ là số tiền hoặc tài sản khác (sau đây gọi là tiền) được xác định theo thoả thuận mà mỗi thành viên phải góp tại mỗi kỳ mở họ. Theo đó, các phần họ được tích tụ lại từ các thành viên tham gia họ và số tiền đó sẽ trao cho thành viên được lĩnh trong thời kỳ mở họ. Đối tượng ở đây cụ thể là tiền, chính vì vậy, trong các trường hợp như chậm góp phần họ của thành viên trong họ hoặc chậm giao phần họ cho các thành viên được nhận họ trong kỳ mở họ thì sẽ phát sinh lãi, lãi suất trên số phần họ đó.

Lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

Lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ

     Theo Điều 22 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường áp dụng để xác định lãi suất của việc chậm trả, giao phần họ. Theo điều luật trên để việc xác định lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ chia thành các trường hợp sau:

  2.1. Trường hợp đến kỳ mở họ mà chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ, thành viên chưa lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ

     Trường hợp đến kỳ mở họ mà chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ, thành viên chưa lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

     Lãi suất phát sinh do chậm góp hoặc chậm giao phần họ được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả, nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả.

Điều 21. Lãi suất trong họ có lãi

1. Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ. Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó. …………………………

     Như vậy, trong trường hợp này lãi suất được xác định như sau: 

  • Thỏa thuận được: Lãi suất = Lãi suất thỏa thuận (không vượt quá 20%/năm)
  • Không thỏa thuận được: Lãi suất = (20%/năm) x 50%

2.2. Trường hợp đến kỳ mở họ mà thành viên đã lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ

     Trường hợp họ không có lãi, lãi suất được xác định theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP của số tiền chậm góp họ trên thời gian chậm góp, nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50%/năm mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định 19/2019/NĐ-CP của số tiền chậm góp trên thời gian chậm góp.

  • Thỏa thuận được: Lãi suất = Lãi suất thỏa thuận (không vượt quá 20%/năm)
  • Không thỏa thuận được: Lãi suất = 20%/(năm) x 50%/(năm)

     Trường hợp họ có lãi, lãi suất được xác định theo mức quy định tại khoản 5 Điều 466 của Bộ luật dân sự đối với họ có lãi. khi đó: Lãi suất = 20%/(năm) x 50%

     Trên đây là cách xác định lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ, dựa vào đó, chủ họ (nếu có) và các thành viên trong họ áp dụng vào các trường hợp cụ thể để tính lãi trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia dây họ.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Lãi suất trong trường hợp chậm góp phần họ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./ 

Chuyên viên: Nguyễn Nam