Trường hợp phải chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật TTHS

Cơ quan THTT phải chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội trong những trường hợp quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Những trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa nhưng cơ quan THTT không chỉ định người bào chữa hoặc có chỉ định nhưng người bào chữa không tham dự các buổi hỏi cung, các hoạt động điều tra… thì những tài liệu này có được coi là chứng cứ để giải quyết vụ án không? Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

1. Các trường hợp bắt buộc phải chỉ định người bào chữa

     Cơ quan THTT phải chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội trong những trường hợp quy định tại Điều 76 BLTTHS 2015 hay nói cách khác, sự tham gia của người bào chữa trong những trường hợp này là bắt buộc. Việc không chỉ định người bào chữa hoặc tuy có nhưng người bào chữa không được tham gia các hoạt động điều tra, đặc biệt là tham gia các buổi hỏi cung là vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

2. Quyền có người bào chữa là quyền cơ bản của bị can

     Việc hỏi cung bị can không có người bào chữa tham gia là vi phạm quyền bào chữa của bị can và vi phạm các quy định khác của pháp luật:

     – Tại mục 5 Văn bản số 45/C16 (P6) ngày 26/01/2007 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an quy định về thực hiện quyền bào chữa của bị can đã nêu rõ: “Đối với trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa thì cơ quan điều tra phải chủ động thực hiện, đây là vấn đề bắt buộc. Nếu không thực hiện thì các biên bản hỏi cung sẽ không có giá trị pháp luật”.

     Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 19/7/2005 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003 (vẫn còn hiệu lực) cũng quy định: “Trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 57 của BLTTHS mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án không yêu cầu Đoàn Luật sư phân công Văn phòng Luật sư cử người bào chữa cho bị can, bị cáo… là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (trừ trường hợp bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã mời người bào chữa hoặc đều từ chối người bào chữa).

3. Về trách nhiệm của chính Luật sư

     Về trách nhiệm của Luật sư: Khi được chỉ định làm người bào chữa cho người bị buộc tội trong những trường hợp quy định tại Điều 76 BLTTHS 2015, Luật sư cần tham gia đầy đủ các buổi hỏi cung và các hoạt động điều tra khác với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm, tránh tâm lý coi việc tham gia các hoạt động điều tra chỉ mang tính hình thức. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về trường hợp phải chỉ định người bào chữa:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về chỉ định người bào chữa. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về chỉ định người bào chữa tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

 Chuyên viên: Hải Quỳnh