Trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào theo BLHS

Trục xuất có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung khi áp dụng hình phạt theo quy định của BLHS...là hình phạt bổ sung khi

Trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào 

Câu hỏi của bạn về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào:

     Chào luật sư, mong luật sư giải đáp thắc mắc về khi nào trục xuất được áp dụng là hình phạt chính? Mong sớm nhận được câu trả lời của luật sư. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào:

     Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào?. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào như sau:

1. Căn cứ pháp lý về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào

2. Nội dung tư vấn về trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào

     Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó. Hệ thống hình phạt của Việt Nam được phân chia thành hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

     Một trong số đó là hình phạt trục xuất, nó có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Tùy thuộc vào từng loại tội phạm mà trục xuất được áp dụng là hình phạt chính hay bổ sung. Cụ thể, với câu hỏi của bạn và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

  2.1. Quy định của luật pháp hiện hành về trục xuất

     Căn cứ tại Điều 37, Bộ luật hình sự về trục xuất 

 

   “Điều 37. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.” 

     Theo quy định của pháp luật thì trục xuất áp dụng đối với người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch. Hình phạt trục xuất vừa có thể là hình phạt chính, đồng thời cũng là hình phạt bổ sung tùy trường hợp cụ thể.

Trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào

  2.2. Áp dụng hình phạt trục xuất

    2.2.1. Trục xuất được áp dụng là hình phạt chính: khi đối tượng áp dụng là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch 

     Trục xuất là hình phạt áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội. Việc quy định hình phạt trục xuất trong hệ thống hình phạt của BLHS không chỉ làm đa dạng hoá các biện pháp xử lý hình sự mà còn cơ sở pháp lý để toà án có thể lựa chọn và áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội. Hình phạt trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.

     Trong luật Quốc tịch có quy định người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam. Người Không quốc tịch được quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài. 

    2.2.2. Trục xuất được áp dụng là hình phạt bổ sung

     Căn cứ tại Khoản 2, Điều 32, BLHS về hình phạt quy định như sau: 

“Điều 32. Các hình phạt đối với người phạm tội (…)

2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.” 

     Như vậy, ngoài là hình phạt chính thì biện pháp trục xuất còn được quy định là hình phạt bổ sung. Hình phạt bổ sung được tuyên kèm hình phạt chính. 

    2.2.3. Trục xuất áp dụng trong những trường hợp cụ thể nào

     Trục xuất áp dụng trong những trường hợp cụ thể là dựa vào tình huống vụ án trên thực tế mà Tòa án sẽ tuyên trục xuất là hình phạt chính hay hình phạt bổ sung. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Trục xuất được áp dụng là hình phạt chính khi nào, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Trang