Trình tự thu thập thông tin về công dân từ công dân và từ công tác đăng ký thường trú

Trình tự thu thập thông tin về công dân từ công dân và từ công tác đăng ký thường trú5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 TRÌNH TỰ THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG DÂN2 Câu hỏi về trình tự thu thập thông tin về công dân3 Câu trả lời về trình tự thu thập […]

Trình tự thu thập thông tin về công dân từ công dân và từ công tác đăng ký thường trú
5 (100%) 1 vote

TRÌNH TỰ THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÔNG DÂN

Câu hỏi về trình tự thu thập thông tin về công dân

    Trình tự thu thập thông tin về công dân

Câu trả lời về trình tự thu thập thông tin về dân cư

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trình tự thu thập thông tin về công dân, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự thu thập thông tin về công dân như sau:

1. Căn cứ pháp lý về trình tự thu thập thông tin về công dân

2. Nội dung tư vấn về trình tự thu thập thông tin về công dân

2.1. Trình tự thu thập thông tin về công dân từ công dân

     Thu thập thông tin về công dân được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP. Trường hợp không thu thập được thông tin về công dân từ các nguồn sau:

  • Sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân,
  • Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch,
  • Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia khác
Trình tự thu thập thông tin về công dân

Trình tự thu thập thông tin về công dân

     Hoặc thông tin về công dân từ các nguồn nêu trên không thống nhất thì thu thp thông tin từ công dân theo trình tự quy định tại điều 3 thông tư 07/2016/TT-BCA như sau:

     Bước 1. Công an xã, phường, thị trấn thực hiện phát Phiếu thu thập thông tin dân cư đến từng hộ gia đình và hướng dẫn kê khai thông tin.

      Bước 2. Người được thu thập thông tin điền vào Phiếu thu thập thông tin dân cư và ký xác nhận.

      Bước 3. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn ký, đóng dấu

      Bước 4. Công an xã, phường, thị trấn chuyn Phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an cấp huyện.

      Bước 5. Công an cấp huyện kiểm tra, phân loại phiếu:

  • Đối với phiếu đạt yêu cầu, Công an cấp huyện tiến hành scan để chuyển dữ liệu điện tử n Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư và lưu Phiếu thu thập thông tin dân cư vào tàng thư hồ sơ hộ khẩu Công an cấp huyện.
  • Đối với phiếu không đạt yêu cầu thì trả lại cho Cônan xã, phường, thị trấn để thu thập bổ sung thông tin. Phiếu không đạt yêu cầu là phiếu thiếu một trong các thông tin: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính: nơi đăng ký khai sinh; quốc tịch; nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên của chamẹ, chủ hộ; s sổ hộ khẩu; chữ ký của người khai; chữ ký của Cảnh sát khu vực, Công an viên; chữ ký và dấu của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

2.2. Trình tự thu thập thông tin về công dân từ công tác đăng ký thường trú

    1. Tại Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tnh thì thực hiện thu thập thông tin về công dân như sau:

  • Cán bộ đăng ký thường trú kiểm tra thông tin về công dân đến yêu cầu đăng ký thường trú. Trường hợp thông tin về công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ đăng ký thường trú hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư, yêu cầu công dân kiểm tra và ký xác nhận.
  • Đối với trường hợp đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký thường trú kiểm tra, ký xác nhận vào Phiếu thu thập thông tin dân cư và đề xuất chỉ huy Đội Cnh sát quản lý hành chính trình Trưng Cônan cấp huyện ký, đóng dấu, nhập thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lưu Phiếu thu thập thông tin dân cư vào tàng thư hồ sơ hộ khu Công an cp huyện.

    2. Tại Công an xã, thị trấn của huyn thuộc tnh thì thực hiện thu thập thôntin về công dân như sau:

  • Cán bộ đăng ký thường trú kiểm tra thông tin về công dân đến yêu cu đăng ký thường trú. Trường hợp thông tin về công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cán bộ đăng ký thường trú hướng dẫn công dân kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư, yêu cu công dân kiểm tra và ký xác nhn.
  • Đối với trường hợp đủ điều kiện đăng ký thường trú, cán bộ đăng ký thường trú kiểm tra, ký xác nhận vào Phiếu thu thập thông tin dân cư, đề xuất Trưởng Công an xã, thị trn của huyện thuộc tnh ký, đóng du và chuyn Phiếu thu thập thông tin dân cư lên Công an cấp huyện.
  • Công an cấp huyện tiến hành nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lưu Phiếu thu thập thông tin dân cư tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu Công an cấp huyện.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trình tự thu thập thông tin về công dân, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.