Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ2 Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ3 Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ3.1   […]

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
Đánh giá bài viết

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

     1. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho cá nhân

     Khoản 1 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như sau:

     Thứ nhất: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

     Thứ hai: Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn th trung ương;

     Thứ ba: Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giy khen trở lên.

     2. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho công nhân, nông dân, người lao động

     Khoản 2 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như sau:

     Thứ nhất: Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện;

     Thứ hai: Công nhân có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp huyện và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

    Thứ ba: Nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và n định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ

     3. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể

     Khoản 3 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết như sau:

     Thứ nhất: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

     Thứ hai: Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

     Thứ ba: Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

     4. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hộ gia đình

     Khoản 4 Điều 38 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho gia đình gương mu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp lớn về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

     5. Mức tiền thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ

     Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng bằng khen của thủ tướng chính phủ

     “1. Đối với cá nhân:

     a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 3,5 ln mức lương cơ sở;

     2. Đối với tập thể:

     a) Tập thể được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này;”

     Như vậy, đối với cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ thì được thưởng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở. Đối với tổ chức được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ thì được thưởng bằng 2 lần mức tiền thưởng của cá nhân. Hiện nay, từ 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi cầu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.