• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

 Chính phủ đã có quy định về mức lương tối thiểu ở từng vùng để đảm bảo mức sống cho người lao động tuỳ theo tình hình của địa phương. Đến năm 2024, mức lương tối thiểu vùng sẽ có sự thay đổi, vậy tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là bao nhiêu?

 • Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là bao nhiêu?
 • tăng lương tối thiểu vùng năm 2024
 • Hỏi đáp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Mức lương tối thiểu vùng là gì?

     Lương tối thiểu được giải thích theo khoản 1 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Mức lương tối thiểu
1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

     Như vậy, có thể hiểu, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của vùng đó.

2. Mức lương tối thiểu của người lao động được điều chỉnh dựa vào các yếu tố nào?

     Mức lương tối thiểu của người lao động được điều chỉnh dựa vào các yếu tố được quy định theo khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Mức lương tối thiểu
...
2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.
3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

     Căn cứ quy định trên, mức lương tối thiểu của người lao động được điều chỉnh dựa trên các yếu tố bao gồm:

 • Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ;
 • Tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường;
 • Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế;
 • Quan hệ cung, cầu lao động;
 • Việc làm và thất nghiệp;
 • Năng suất lao động;
 • Khả năng chi trả của doanh nghiệp.

3. Tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là bao nhiêu?

     Ngày 20-12-2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời điểm tăng lương tối thiểu vùng là từ ngày 1-7- 2024.

     Với mức điều chỉnh lương tối thiểu thêm 6%, thì tiền lương tối thiểu sẽ tăng thêm 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy vùng.
     Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng thì mức lương tối thiểu theo từng vùng như sau: Lương vùng 1 nâng lên 4.960.000 đồng; vùng 2 là 4.410.000 đồng; vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng.

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1. Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị xử phạt ra sao?

     Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP như sau:

3. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:
a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

     Như vậy, nếu người sử dụng lao động có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức tối thiểu đã được Chính phủ quy định, thì người sử dụng lao động sẽ phải chịu mức xử phạt như trên, tuỳ theo số lượng người lao động mà người sử dụng lao động vi phạm nghĩa vụ về lương. Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Câu hỏi 2. Nếu bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng, người lao động có thể khiếu nại hoặc tố cáo lên đâu?

     Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP, với tranh chấp về tiền lương, trước tiên, người lao động phải gửi đơn khiếu nại đến doanh nghiệp để yêu cầu thanh toán đủ tiền lương theo mức lương tối thiểu vùng.

     Nếu doanh nghiệp cố tình không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, người lao động có quyền khiếu nại lần 02 đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

     Trong quá trình giải quyết khiếu nại mà phát hiện doanh nghiệp vi phạm, thanh tra lao động sẽ tiến hành xử phạt hành chính và yêu cầu doanh nghiệp phải trả đủ lương và tiền lãi cho người lao động.

Bài viết cùng chuyên mục:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178