Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị cho cá nhân nước ngoài

Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị  Kiến thức của bạn: Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị  Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 […]

Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị 

Kiến thức của bạn:

 • Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị 

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
 • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị 

    1. Đối tượng được tặng huy chương hữu nghị 

     Khoản 1 Điều 33, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định đối tượng được tặng huy chương hữu nghị cho những đối tượng sau:

     Thứ nhất: Các cá nhân mà làm việc cho các cơ quan, tổ chức sau mà có thời gian làm việc liên tục cho cơ quan, tổ chức đó từ 5 năm trở lên hoặc có thời gian công tác tại Việt Nam ít nht một nhiệm kỳ 03 năm thì được tặng huy chương hữu nghị.

 • Cơ quan, tổ chức thuộc Nhà nước, Chính phủ nước ngoài tương đương cấp bộ, tỉnh, thành phố;
 • Tổ chức nước ngoài mà Việt Nam là thành viên hoặc có quan hệ đối tác;
 • Hội Hữu nghị với Việt Nam của các nước;
 • Hội Hữu nghị với Việt Nam cấp tỉnh, bang, thành phố của các nước có quan hệ đối tác đặc biệt, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với Việt Nam;
 • Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam;
 • Văn phòng, Cơ quan đại diện thường trú của các tổ chức quốc tế, tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam;
 • Tổ chức nước ngoài khác không thuộc các đối tượng trên nhưng có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn và trong thời gian dài theo tiêu chuẩn.

     Thứ hai: Lãnh sự Danh dự của Việt Nam tại các nước có thời gian đảm nhiệm chức vụ từ 03 năm trở lên;

    Thứ ba: Cá nhân nước ngoài không thuộc các đối tượng trên nhưng đạt các tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị và có thời gian đóng góp liên tục từ 05 năm trở lên.

Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị

Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị

     2. Tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị cho cá nhân nước ngoài

    Khoản 2 Điều 36 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng huy chương hữu nghị cho cá nhân nước ngoài như sau:

     Thứ nhất: Có tinh thần đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, luật pháp và phong tục, tập quán Việt Nam;

     Thứ hai: Có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam được bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương các đoàn thể và tổ chức chính trị – xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận, đề nghị;

     Thứ ba: Có đóng góp trong việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế.

     3. Mức tiền thưởng huy chương hữu nghị cho cá nhân nước ngoài

     Điều 74 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng huy chương hữu nghị cho cá nhân nước ngoài như sau:

     “Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở.”

     Như vậy, đối với cá nhân nước ngoài được tặng huy chương hữu nghị thì được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, từ 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

  Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.