Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân

Vote Xem mục lục của bài viết1 Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản 2 Câu hỏi về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản3 Câu trả lời về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản3.1 1. Cơ sở pháp lý về thủ tục áp dụng […]

Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

Câu hỏi về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

     Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

     Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại

Câu trả lời về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

2. Nội dung tư vấn về thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

     Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng: “Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại”. Với nội dung câu hỏi nêu trên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Tại điều 438 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản đối với pháp nhân thương mại như sau:

Điều 438. Phong tỏa tài khoản

1. Phong tỏa tài khoản áp dụng đối với pháp nhân bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

3. Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại.

4. Cơ quan có thẩm quyền phong tỏa tài khoản phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho đại diện tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân hoặc tài khoản của cá nhân, tổ chức khác liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục phong tỏa tài khoản được thực hiện theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.

Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

2.1. Pháp nhân bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi nào?

     Theo quy định tại điều 438 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì pháp nhân sẽ bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi có đủ các căn cứ sau đây:

     Thứ nhất, Phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với pháp nhân khi pháp nhân thực hiện một tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định.

     Thứ hai, biện pháp này chỉ được áp dụng trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử

     Thứ ba, Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại.

     Thứ tư, chỉ được áp dụng biện pháp cưỡng chế này khi pháp nhân phạm một tội mà tội tội danh đó có quy định hình phạt là phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại và có căn cứ xác định pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

     Một lưu ý là biện pháp phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

2.2. Thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

     Khoản 5 điều 438 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 129 của BLTTHS năm 2015

     Tại khoản 2 Điều 129 quy định những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của BLTTHS 2015, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản. Lệnh phong tỏa tài khoản của những người được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được thông báo ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp trước khi thi hành.

     Như vậy, từ quy định trên có thể kết luận tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà thẩm quyền áp dụng biện pháp phong tỏ tài khoản của pháp nhân được xác định như sau:

  • Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp. Tuy nhiên quyết định kê biên tài sản của những người này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành;
  • Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;
  • Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp;
  • Hội đồng xét xử.

2.3. Trình tự thực hiện việc tỏa tài khoản đối với pháp nhân

     Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

     Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản.

     Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

     Tóm lại, Về bản chất ta có thể hiểu Phong tỏa tài khoản là biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự có thể được áp dụng đối với pháp nhân khi pháp nhân phạm một tội mà bộ luật hình sự quy định, đồng thời tội danh đó có quy định hình phạt là phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định khi pháp nhân đó có tài khoản tại tổ chức tính dụng hoặc Kho bạc nhà nước; biện pháp này cũng được áp dụng đối đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức khác nếu có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của pháp nhân.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Chuyên viên: An Dương