• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Thời hạn gửi bản án hình sự phúc thẩm tới các chủ thể trên là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định.

 • Thời hạn gửi bản án hình sự theo quy định
 • Gửi bản án hình sự
 • Pháp luật hình sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Thời hạn gửi bản án hình sự 

Câu hỏi của bạn về thời hạn gửi bản án hình sự 

     Chào luật sư, xin hỏi luật sư về thời hạn gửi bản án hình sự theo quy định của pháp luật như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời của luật sư. Tôi xin cảm ơn

Câu trả lời về thời hạn gửi bản án hình sự 

      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn gửi bản án hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn gửi bản án hình sự như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thời hạn gửi bản án hình sự

2Nội dung tư vấn về thời hạn gửi bản án hình sự 

     Một trong những việc cần phải thực hiện sau Tòa án khi kết thúc phiên tòa là giao bản án cho bị cáo và những chủ thể khác theo luật định. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải quan tâm đến thời hạn gửi bản án hình sự? Quy định của pháp luật về thời hạn gửi bản án hình sự nhằm mục đích gì? Luật sư xin cung cấp cho bạn về ý nghĩa của quy định thời hạn gửi bản án hình sự như sau:

   2.1. Tại sao phải quan tâm đến thời hạn gửi bản án hình sự?

     Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ý nghĩa của thời hiện gửi bản án hình sự như sau:

     Thứ nhất, việc gửi bản án hình sự là một thủ tục thể hiện tính rõ ràng, khách quan, minh bạch trong hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát. Bản án được ra xem như "kết quả" trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Quy định về thời hạn gửi bản án hình sự một mặt nhằm nâng cao trách nhiệm của Tòa án.

     Thứ hai, thời hạn gửi bản án sơ thẩm là căn cứ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền kháng cáo, kháng nghị của các chủ thể liên quan , đặc biệt trong trường hợp xét xử mà bị cáo vắng mặt. Bởi theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, thời hạn kháng cáo, kháng nghị được tính kể từ thời điểm nhận bản án trong trường hợp xét xử vắng mặt.

     Thứ ba, việc nhận bản án hình sự là quyền của bị cáo và các chủ thể liên quan. Với mục đích nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ, để bị cáo biết được mình đang ở trong tình trạng nào của quá trình giải quyết vụ án từ đó có thể chuẩn bị tâm lý hay thuê người bào chữa cho mình, thực hiện thủ tục kháng cáo khi có mong muốn. [caption id="attachment_149166" align="aligncenter" width="299"]Thời hạn gửi bản án hình sự           Thời hạn gửi bản án hình sự[/caption]

   2.2. Quy định của pháp luật về thời hạn gửi bản án hình sự 

      a. Thời hạn gửi bản án hình sự sơ thẩm

      Thời hạn gửi bản án hình sự sơ thẩm được quy định tại Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

     

     "Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật này, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo làm việc, học tập; cấp bản sao bản án hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ.

     Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 290 của Bộ luật này thì trong thời hạn nêu trên, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

     Tòa án cấp sơ thẩm gửi bản án cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án sơ thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự."

     Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, bản án cấp sơ thẩm phải được giao cho bị cáo, bị hại, người bào chữa;bản án được gửi tới bị cáo bị xét xử vắng mặt trong trường hợp bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Xuất phát từ quy định về các chủ thể có quyền kháng cáo quy định tại Điều 231 BLTTHS năm 2015 bao gồm:

 • Bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ.
 • Bị hại và người đại diện hợp pháp của họ.
 • Người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

      Do đó, bản án phải được gửi cho các chủ thể này để họ kịp thời thực hiện quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày bản án được tuyên đối với những người có mặt tại phiên tòa, 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết đối với những người vắng mặt.

     Đồng thời, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, bản án cấp sơ thẩm phải được giao Viện kiểm sát cùng cấp,Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo. Đối với Viện kiểm sát, việc gửi bản án vừa để thực hiện chức năng kiểm sát, vừa để cơ quan này thực hiện quyền kháng nghị nếu cần. Đối với cơ quan thi hành án và trại tạm giam, trại giam, việc nhận bản án sẽ là cơ sở để họ phối hợp thực hiện chức năng,nhiệm vụ của mình.

     Trường hợp bị cáo vắng mặt vì Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả hoặc Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo. 

     b. Thời hạn gửi bản án hình sự phúc thẩm

     Thời hạn gửi bản án hình sự phúc thẩm được quy định tại Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp; cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm; Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ; cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của bị cáo. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày.

     Như vậy, những chủ thể được nhận bản án hoặc quyết định phúc thẩm bao gồm:

 • Viện kiểm sát cùng cấp;
 • Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền;
 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm;
 • Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo;
 • Người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ;
 • Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền

   Kết luận:  Thời hạn gửi bản án hình sự phúc thẩm tới các chủ thể trên là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định.Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về Thời hạn gửi bản án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Vũ Quỳnh

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178