Thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệt

Thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệtĐánh giá bài viết Thời giờ làm việc không thường xuyên Kiến thức của bạn: Thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệt Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 24/2015/TT-BCT thời giờ làm việc thời […]

Thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệt
Đánh giá bài viết

Thời giờ làm việc không thường xuyên

Kiến thức của bạn:

  • Thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệt

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 24/2015/TT-BCT thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc có tính chất đặc biệt

Nội dung tư vấn về thời giờ làm việc không thường xuyên

    Điều 5 Thông tư 24/2015/TT-BCT thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc có tính chất đặc biệt quy định về thời giờ làm việc không thường xuyên đối với công việc đặc biệt như sau:

     Thứ nhất: Thời giờ làm việc tiêu chuẩn như sau:

Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 1 năm của người lao động làm việc không thường xuyên được tính như sau:

SGLVN=

(SNN – SNHN) x 12h

2

Trong đó:

SGLVN: Số giờ làm việc chuẩn trong năm

SNN: Số ngày trong năm

SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động

Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng trong năm, số ngày trong năm (SNN) và số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) được tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động trong năm đấy.

Ví dụ 1: Anh A làm việc cho Công ty Dầu khí X liên tục từ năm 1999 đến 2015.

Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm tương ứng với 16 năm làm việc là 3 ngày.

Số ngày nghỉ hàng năm của anh A trong năm 2015 theo quy định của Bộ luật lao động là: SNHN = 12 + 3 = 15 ngày

Tổng số ngày trong năm 2015: SNN = 365 ngày

Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2015 của anh A sẽ là:

SGLVN =

(365 – 15) x 12h

= 2100 giờ

2

Ví dụ 2: Anh B làm việc cho Công ty Dầu khí Y từ ngày 01/4/2015.

Số ngày nghỉ hàng năm của anh B tại công ty Dầu khí Y trong năm 2015 theo quy định của Bộ luật lao động là: SNHN = 12 x 9/12 = 9 ngày

Tổng số ngày còn lại trong năm 2015 là: SNN = 275 ngày

Vậy số giờ làm việc chuẩn trong năm 2015 của anh B sẽ là:

SGLVN =

(275 – 9) x 12h

= 1596 giờ

2

Thời giờ làm việc không thường xuyên

Thời giờ làm việc không thường xuyên

    Thứ hai: Khi làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

  • Ca làm việc tối đa 12 giờ;
  • Phiên làm việc tối đa 45 ngày.

     Thứ ba: Người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về ca làm việc và phiên làm việc trước khi cử người lao động làm việc không thường xuyên trên công trình dầu khí trên biển.

     Thứ tư: Trong thời gian không làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên được bố trí nghỉ bù hoặc thực hiện công việc trên đất liền theo quy định pháp luật về lao động.

     Thứ năm: Tổng số giờ làm việc bình thường trong năm của người lao động làm việc không thường xuyên không được vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn được quy định theo tiêu chuẩn nêu trên.

     Để được tư vấn vấn về thời giờ làm việc không thường xuyên quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách hàng một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.