Theo quy định khiếu nại điều tra viên ở đâu năm 2020

Theo quy định khiếu nại điều tra viên ở đâu. Những trường hợp nào được khiếu nại điều tra viên và hình thức khiếu nại như thế nào

KHIẾU NẠI ĐIỀU TRA VIÊN Ở ĐÂU

Câu hỏi của bạn về khiếu nại điều tra viên ở đâu

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi có được khiếu nại điều tra viên không và hiếu nại điều tra viên ở đâu? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về khiếu nại điều tra viên ở đâu

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại điều tra viên ở đâu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về khiếu nại điều tra viên ở đâu như sau:

1. Căn cứ pháp lý về khiếu nại điều tra viên ở đâu

2. Nội dung tư vấn về khiếu nại điều tra viên ở đâu

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về khiếu nại điều tra viên ở đâu. Với yêu cầu của bạn, t chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Trường hợp được khiếu nại điều tra viên

      Theo quy định tại điều 470 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Điều 470. Các quyết định, hành vi tố tụng có thể bị khiếu nại

1. Quyết định tố tụng có thể bị khiếu nại là các quyết định của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra được ban hành theo quy định của Bộ luật này.

2. Hành vi tố tụng có thể bị khiếu nại là hành vi được thực hiện trong hoạt động tố tụng của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật này.

      Như vậy trong trường hợp thấy rằng hành vi hoặc quyết định tố tụng của điều tra viên trái quy định của pháp luật bạn hoàn toàn có thể khiếu nại hành vi hoặc quyết định của điều tra viên.

          khiếu nại điều tra viên ở đâu

2.2. Nơi khiếu nại hành vi hoặc quyết định của điều tra viên

      Theo quy định tại điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

Điều 475. Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

1. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra trừ khiếu nại về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam do Thủ trưởng Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp phải xem xét, giải quyết. Quyết định giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp là quyết định có hiệu lực pháp luật.

…..

      Như vậy trong trường hợp hành vi hoặc quyết định của điều tra viên trái quy định của pháp luật bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến Thủ trưởng Cơ quan điều tra đó. Theo quy định của pháp luật hiện nay hình thức khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

      KẾT LUẬN: Như vậy, nếu trường hợp quyết định hoặc hành vi tố tụng của điều tra viên không đúng quy định của pháp luật bạn có quyền khiếu nại trực tiếp đến thủ trưởng cơ quan điều tra có điều tra viên ra quyết định hoặc có hành vi hành chính đó. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về khiếu nại điều tra viên ở đâu quý khách vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn miễn phí 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương