Theo quy định khiếu nại tại tòa án có được không

Theo quy định khiếu nại tại tòa án có được không. Theo quy định của pháp luật có trường hợp nào được khiếu nại tại tòa và có những hình thức khiếu nại gì?

KHIẾU NẠI TẠI TÒA ÁN CÓ ĐƯỢC KHÔNG

Câu hỏi của bạn về khiếu nại tại tòa án có được không

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi vấn đề khiếu nại có được được gửi khiếu nại trực tiếp đến tòa không? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về khiếu nại tại tòa án có được không

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khiếu nại tại tòa án có được không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về khiếu nại tại tòa có được không như sau:

1. Căn cứ pháp lý về khiếu nại tại tòa án có được không

2. Nội dung tư vấn về khiếu nại tại tòa án có được không

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về vấn đề khiếu nại tại tòa có được không. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Trường hợp được khiếu nại thủ tục tố tụng Hình sự, tố tụng Dân sự, tố tụng Hành chính tại tòa án

      Theo quy định tại điều 469 bộ luật Tố tụng hình sự 2015:

Điều 469. Người có quyền khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cáo trạng hoặc quyết định truy tố, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn, quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm, Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm, Hội đồng xét giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu có khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị thì giải quyết theo quy định tại các chương XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI và XXXI của Bộ luật này

      Ngoài ra theo quy định tại điều 499 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 499. Quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự có thể bị khiếu nại

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nếu có kháng cáo, kháng nghị và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nếu có khiếu nại, kiến nghị thì không giải quyết theo quy định của Chương này mà được giải quyết theo quy định của các chương tương ứng của Bộ luật này.

     Ngoài ra theo quy định của Luật tố tụng hành chính cũng có quy định về quyền khiếu nại trong tố tụng hành chính.

     Như vậy trường hợp bạn không đồng ý quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán,… trong tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự thì bạn có thể khiếu nại đến Tòa án nhân dân và tòa án nhân dân có trách nhiệm giải quyết vấn đề khiếu nại đó.

khiếu nại tại tòa án có được không

2.2. Hình thức khiếu nại

     Theo quy định của pháp luật hiện nay hình thức khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

     Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

        KẾT LUẬN: Như vậy hiện nay theo quy định nếu trường hợp quyết định hoặc hành vi tố tụng của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện tố tụng: tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, mà bạn cho rằng có vi phạm pháp luật bạn có quyền làm đơn khiếu nại tại tòa án nhân dân. Khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn ghi cụ thể các nội dung đã quy định.

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về khiếu nại tại tòa án có được không, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương