Tải mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện

Tải mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện: Kính gửi:(2) …………Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án (3) ……………… đã nhận được đơn khởi kiện

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐƠN KHỞI KIỆN

Mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện ban hành kèm theo được ban hành kèm theo Công văn số 59-TANDTC-PC năm 2019 về việc hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân. Mẫu đơn này được sử dụng trong vụ án dân sự và hành chính khi các bên không được hòa giải; mẫu đơn này được trung tâm hòa giải đối thoại gửi chuyển sang cho tòa án nhân dân có thẩm quyền.

TÒA ÁN NHÂN DÂN …(1)
TRUNG TÂM HÒA GIẢI –
ĐỐI THOẠI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……/TB

………., ngày ……. tháng ……. năm ……..

 

THÔNG BÁO

CHUYỂN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2) ………………………………………………………………………………

Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án (3) ………………………………… đã nhận được đơn khi kiện đề ngày …….. tháng ……. năm ……… của (4) ………….. nộp trực tiếp (hoặc do bưu điện chuyển đến hoặc gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án) hoặc do Tòa án(5) ………………… chuyển đến ngày…... tháng …… năm ………

Về việc yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) …………

……………………………………………………………………………………………………….

Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án(6) ………………………………….. nhận thấy vụ việc nêu trên thuộc trường hợp không được hòa giải theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (hoặc nhận thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết (7) ……………….. ).

Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án(8) …………………………. đã chuyển đơn khi kiện của (9) …………………… và các tài liệu kèm theo (nếu có) đến Tòa án để giải quyết theo thẩm quyền1.

 

Nơi nhận:
– Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
– Lưu tại Tòa án.

GIÁM ĐC TRUNG TÂM
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

(1)(3)(6)(7) Ghi tên Trung tâm hòa giải, đối thoại theo tên Tòa án nơi đặt trụ sở;

(5) Ghi tên Tòa án nơi Trung tâm Hòa giải đối thoại đặt trụ sở

____________________

1 Riêng đối với trường hợp người yêu cầu nộp trực tiếp tại Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án mà vụ việc không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở của Trung tâm hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác thì không chuyn đơn cho Tòa án.

Bạn có thể tải mẫu thông báo chuyển đơn khởi kiện theo đường link dưới đây:

>>> Thông báo chuyển đơn khởi kiện

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo chuyển đơn khởi kiện quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh