Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 2 ĐỐI VỚI BỊ CAN3 QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 4 ĐỐI […]

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐỐI VỚI BỊ CAN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

     Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

………………………………

………………………………

 

Mẫu số: 213

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………

 

……., ngày ……….. tháng …….. năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

ĐỐI VỚI BỊ CAN

 

Tôi: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến hành điều tra xác định(*)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ điểm …………….. khoản ………………. Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

xảy ra tại: ……………………………………………………………………………………………………………

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:………………ngày………….tháng …….năm………..

của………………………………………………………………………………………………………………………

đối với bị can: ………………………………………………………………………… Giới tính:………………                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………….tháng………năm………………tại: ………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………; Dân tộc …………………………..….. ; Tôn giáo: ………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm …………………… Nơi cấp: ………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đã bị khởi tố bị can theo Quyết định khởi tố bị can số:…………. ngày ……… tháng ……. năm…..

của………………………………………………………………………………………………………………………

về tội: ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..quy định tại khoản ……………….. Điều ……………….. Bộ luật Hình sự.

Nơi nhận:

– VKS ……………………………..

– …………………………………….

– ……………………………………

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

…………………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

(*) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can.

   Để được tư vấn chi tiết về quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./