Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN2 QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN3 Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can theo đường link dưới […]

Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

………………………………..

………………………………..

 

Mẫu số: 210

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

………., ngày ……….. tháng ………. năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi tiến hành điều tra xác định(*)…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ điểm …………. khoản …………. Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm đình chỉ điều tra đối với bị can:

Họ tên: …………………………………………………………………………………………. Giới tính:……               

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………năm………………tại:……………………………………………………

Quốc tịch:………………..; Dân tộc………………………. ; Tôn giáo: …………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm ……………………Nơi cấp: ……………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đã bị khởi tố bị can theo Quyết định khởi tố bị can số:……………….ngày………tháng………năm …….

của…………………………………………………………………………………………………………………..

về tội ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

quy định tại khoản ……….. Điều ……….. Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát…………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– …………………………………..

– …………………………………..

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

Hướng dẫn kê khai quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can

(*) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ điều tra bị can.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.