Tải mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Tải mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tinĐánh giá bài viết PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN      Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018 TÊN […]

Tải mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
Đánh giá bài viết

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

     Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:……../………

…………, ngày………… tháng…….. năm………

 

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 2

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin:………………………………………………

Tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của Ông/Bà3………………………………….

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/H chiế…………………………………………………

cấp ngày……… /………. / tại …………………………………………………………………….

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………..Fax: …………………Email: ………………………………….

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ……………………………………………………….

Hình thức cung cấp thông tin: ……………………………………………………………………

Văn bản kèm theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin gồm4:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………

Vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, Quyển số:…/năm………

Số thứ tự…………

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối

2 Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được lập thành 2 bản; một bản lưu tại cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin, một bản giao cho cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin.

3 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

4 Là những văn bản kèm theo trong trường hợp cung cấp thông tin có điều kiện.

Bạn có thể tải mẫu phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.