Tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tinĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN2 Hướng dẫn kê khai phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin3 Bạn có thể tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin theo […]

Tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin
Đánh giá bài viết

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:……../………

…………, ngày………… tháng…….. năm………

 

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:……………………………………………………………………

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ……………………………………………

Nhận được đề nghị của Ông/Bà2…………………………………………………………….

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………………………………………….

cấp ngày…… /…….. / tại ……………………………………………………………………….

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………….. Fax…………………… Email: ……………………………

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu: ………………………………………………………

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu như sau:

Hình thức cung cấp thông tin: ………………………………………………………………….

Địa điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin): ……………………………………………………………………………………………………..

Chi phí cung cấp thông tin (nếu có): …………………………………………………………….

Phương thức thanh toán (nếu có): ………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán (nếu có): ……………………………………………………………………

Ngày cung cấp thông tin:………………………………………………………………………….

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mốcung cấp thông tin3)

Hướng dẫn kê khai phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối.

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.

Bạn có thể tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Bài viết tham khảo: 

    Để được tư vấn chi tiết về phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.