Tải mẫu đơn ly hôn 2018 mới nhất theo quy định của pháp luật

Tải mẫu đơn ly hôn 2018: Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ............Họ và tên người khởi kiện: ....... Sinh năm: .........Chứng minh thư số: ……. cấp ngày.....

TẢI MẪU ĐƠN LY HÔN 2018

PHẦN 1: MẪU ĐƠN LY HÔN NĂM 2018 MỚI NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN LY HÔN

 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ……………….

Họ và tên người khởi kiện: ………………………………… Sinh năm: …………………………….

Chứng minh thư số: ……………………………. cấp ngày: ……………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ (nếu đề nghị Tòa án liên hệ qua điện thoại): ……………………………

Họ và tên người bị kiện: ………………………………… Sinh năm: ………………………………..

Chứng minh thư số: ……………………………. cấp ngày: ………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ (nếu đề nghị Tòa án liên hệ qua điện thoại): ……………………………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người bị kiện:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày……………….. tháng ……… năm …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

(Nếu chung sống không có đăng k‎ý kết hôn nêu rõ l‎ do, thời gian chung sống): ………

……………………………………………………………………………………………………..

Hai người chung sống cùng với nhau từ ngày ….. tháng … năm ………………………

Tại: ………………………………………………………………………………………………

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày …………. tháng …………….. năm ………

Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Ngày ………. tháng ………. Năm ………………

Nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng: …………………………………………………….

Hai bên đang ở chung hay đã ở riêng: …………………………………………………..

Nếu ở riêng thì từ thời gian nào? : ………………………………………………………

Vì vậy, tôi xin được ly hôn với ……………………………………………………………………….

2. Về con chung:

Vợ chồng có mấy con chung: …………………………………………………………………..

a. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………… tháng ………………………………. năm …………………………….

Hiện đang ở với: …………………………………………………………………………………..

b. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………… tháng ………………………………. năm …………………………..

Hiện đang ở với: ………………………………………………………………………………..

Thỏa thuận của vợ, chồng về người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn: …………………………………………………………………………..

Nếu không thoả thuận được thì ghi rõ ‎ ý kiến đề nghị giải quyết: …………………………………………………………………………………………..

3. Về tài sản chung : (Trình bày: Vợ chồng có tài sản chung hay không? tự giải quyết hay đề nghị Tòa án giải quyết? Nếu đề nghị Tòa án giải quyết thì trình bày rõ nguồn gốc, hiện trạng, giá trị tài sản và yêu cầu giải quyết về tài sản như thế nào? Ngoài quyền lợi về tài sản, có nghĩa vụ đối với các khoản nợ nào hay không?)

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……

                                                                                  Người khởi kiện

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Khi nộp đơn, chúng tôi nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ sau:

 1. Bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn
 2. Bản sao Giấy khai sinh của con chung
 3. Bản sao chứng minh nhân dân của vợ, chồng
 4. Bản sao sổ hộ khẩu gia đình.
 5. Giấy tạm trú, đơn xác nhận nơi sinh sống có xác nhận của công an phường sở tại
 6. Các loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, nhà đất, thỏa thuận phân chia (nếu có)

(Bản sao là bản Photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

mẫu đơn xin ly hôn

mẫu đơn xin ly hôn 2018

Bạn có thể tải mẫu đơn ly hôn 2018 theo đường link dưới đây:

    >>> Tải  mẫu đơn ly hôn năm 2018

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐƠN LY HÔN

1. Phần kê khai nội dung thông tin bên muốn ly hôn

Người viết đơn trình bày rõ thông tin của cả vợ và chồng như: Họ và tên; Ngày, tháng, năm; Số chứng minh thư; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Nơi ở hiện tại; Số điện thoại; Nghề nghiệp

2. Phần nội dung đơn xin ly hôn

Bạn cần trình bày các nội dung chủ yếu sau:

 • Thời gian kết hôn và chung sống.
 • Địa điểm chung sống (ghi rõ địa chỉ nhà, tên đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố) và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không.
 • Tình trạng mâu thuẫn vợ chồng: các mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ vợ chồng; mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ vợ chồng đã diễn biến tới mức độ nào; nguyên nhân mâu thuẫn bắt đầu từ đâu; các biện pháp đã thực hiện… Đây sẽ là căn cứ để Tòa án chấp nhận đơn xin ly hôn và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, con chung…

3. Về con chung

 • Có mấy con chung? Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của các con và các con hiện đang ở với ai?
 • Nếu được ly hôn, yêu cầu được nuôi con nào?
 • Có yêu cầu cấp dưỡng cho con hay không?

4. Về tài sản

     Tài sản chung của vợ chồng được pháp luật quy định rõ ràng tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, kinh doanh, thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản mà vợ chồng tự thỏa thuận với nhau và coi đó là tài sản chung. Trong quá trình viết đơn, nội dung về phần tài sản chung được trình bày như sau:

 • Nếu có tài sản và yêu cầu tòa giải quyết: ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia như nào… ghi rõ vào trong đơn, Tòa án sẽ có trách nhiệm phân chia số tài sản này.
 • Nếu không có tài sản chung hoặc có tài sản chung nhưng hai bên tự thỏa thuận được và không yêu cầu Tòa án giải quyết thì ghi rõ vấn đề.

5. Về nợ chung

     Nếu có nợ và cần yêu cầu Tòa án giải quyết thì xác định rõ từng khoản nợ chung, nợ riêng, trách nhiệm trả nợ của từng người hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo pháp luật.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

      Để được tư vấn chi tiết về mẫu đơn ly hôn 2018, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.