Tải mẫu đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Tải mẫu đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT2 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN3 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)4 Bạn có […]

Tải mẫu đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt
5 (100%) 1 vote

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu trở lên

……………………………………….

………………………………………

 

Mẫu số: 201

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………

 

…….., ngày …….. tháng …….. năm……..

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT (1)

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………

Tiếp theo Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt số:………………………………

ngày…………tháng………..năm ……………. của Cơ quan…………………………………………………..

Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. trong thời hạn ………………tháng…………….. ngày,

kể từ ngày…………tháng………..năm …………… đến ngày……….tháng………năm ……………………….. đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh  ngày………….tháng………..năm………………tại:………………………………………………………….

Quốc tịch:………………………….; Dân tộc:………………………………; Tôn giáo: …………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

cấp ngày…………tháng………..năm …………………… Nơi cấp: …………………………………………….

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Do tính chất phức tạp của vụ án (2):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Để có thêm thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án;

Căn cứ Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát………………………………………………………………………………..              

gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt đối với đối tượng nêu trên trong thời hạn ………………. ngày,  kể từ ngày…………tháng………..năm…………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– Hồ sơ 2 bản.

……………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

Hướng dẫn kê khai đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

(1) Sử dụng cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh hoặc cấp quân khu trở lên;

(2) Ghi rõ căn cứ và sự cần thiết phải gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

   Để được tư vấn chi tiết về đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.