Tải tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực mẫu NA9

Tải tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực mẫu NA95 (100%) 1 vote TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC   Ảnh – photo 4×6 cm See notes (2)   Mẫu (Form)NA9 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, […]

Tải tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực mẫu NA9
5 (100%) 1 vote

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

 

Ảnh – photo
4×6 cm
See notes
(2)

 

Mẫu (Form)NA9
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE

OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………

Place of birth

5- Quốc tịch gốc:………………………………… 6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth                                           Current nationality:

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số ………………………………………………………….

Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: …………………………………..có giá trị đến ngày: …………./…………

Issuing authority:                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nghề nghiệp:..…………………….

Occupation

9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: ……………………………………………….

Current residential, business address abroad:

…………………………………………………..  Số điện thoại/Email: …………………………………..

                                                               Telephone/Email

10- Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)

Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

………………………………………………………………………………………………………………………

11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam ……………………………………………………………………………..

Contact address in Viet Nam

……………………………………………………………  Số điện thoại …………………………………..

                                                                           Telephone

12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)

Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant ‘s passport (full name, sex, date of birth (Day, Month, Year)).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

13- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)

Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

 

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) 

The applicant ’s signature and full name

 

Ghi chú/Notes:

(1) Mi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; nộp trực tiếp tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document at the VietNamese Diplomatic Mission or at the Immigration Department.

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

Enclose 02 recently taken photos in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Kèm bản sao một trong các giấy từ. Giấy khai sinh, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu Việt Nam hết giá trị, Giấy chứng minh nhân dân, Số hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

Enclose one certified copy of one of the following documents: Birth Certificate, Marriage Certificate, expired Vietnamese Passport, ID Card, Family Registration Booklet or other documents as stipulated by the Vietnamese Law.

Bạn có thể tải tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực tại đây:

>>> Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.