Hành chính

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

BỘ TƯ PHÁP - THANH TRA CHÍNH PHỦ - BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Nghị định 75/2012/NĐ-CP Hướng dẫn một số quy định Luật khiếu nại

Nghị định 75/2012/NĐ-CP Hướng dẫn một số quy định Luật khiếu nại

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 75/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính

Xem tiếp »

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”

     Quyết định 03/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú"  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU “CÔNG DÂN THỦ ĐÔ ƯU

Xem tiếp »

Thông tư 07/2013//TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Thông tư 07/2013//TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Thông tư 07/2013//TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 THÔNG

Xem tiếp »

Thông tư 05/2014 TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

Thông tư 05/2014 TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

Thông tư 05/2014 TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2014/TT-BCA Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN

Xem tiếp »

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 08/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ

Xem tiếp »

Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MẪU THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN      Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;      Căn cứ Nghị định số

Xem tiếp »

Thông tư 66/2015/TT – BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định về mẫu tờ khai căn cước công dân

Thông tư 66/2015/TT – BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định về mẫu tờ khai căn cước công dân

Thông tư 66/2015/TT - BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định về mẫu tờ khai căn cước công dân BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2015/TT-BCA Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm

Xem tiếp »

Thông tư số 16/2013/TT – BTP Hướng dẫn một số biểu mẫu lý lịch tư pháp

Thông tư số 16/2013/TT – BTP Hướng dẫn một số biểu mẫu lý lịch tư pháp

Thông tư số 16/2013/TT - BTP Hướng dẫn một số biểu mẫu lý lịch tư pháp BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2013/TT-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BTP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống ma túy năm 2000 – Luật Toàn Quốc

Tải Luật phòng chống ma túy năm 2000 – Luật Toàn Quốc

LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2000   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho

Xem tiếp »
Trang 1 của 7412345...102030...Cuối »