Hành chính

Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án

Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án

GỬI VÀ NHẬN THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI TÒA ÁN Kiến thức của bạn:      Các thủ tục liên quan đến gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Xem tiếp »

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015

THỦ TỤC TÁI THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành

Xem tiếp »

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM Kiến thức của bạn:      Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp phúc thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố

Xem tiếp »

Quy định về thi hành án trong vụ án hành chính

Quy định về thi hành án trong vụ án hành chính

THI HÀNH ÁN TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong vụ án hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố

Xem tiếp »

Để trở thành một Đảng viên tốt cần phải làm gì?

Để trở thành một Đảng viên tốt cần phải làm gì?

ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT ĐẢNG VIÊN TỐT CẦN PHẢI LÀM GÌ? Kiến thức của bạn:      Thưa luật sư. Nếu muốn làm một đảng viên tốt thì theo luật sư mình phải làm như thế nào Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam 2011 Nội dung tư vấn: 1. Khái niệm Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam      Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai

Xem tiếp »

Một số điều cần biết trong giao dịch điện tử

Một số điều cần biết trong giao dịch điện tử

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Kiến thức của bạn:      Một số điều cần biết trong giao dịch điện tử. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của

Xem tiếp »

Quy định về mừng thọ người cao tuổi như thế nào?

Quy định về mừng thọ người cao tuổi như thế nào?

QUY ĐỊNH VỀ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI Kiến thức của bạn:      Quy định về mừng thọ người cao tuổi như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Người cao tuổi 2009 Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL Nội dung tư vấn 1. Mừng thọ người cao tuổi      Điều 21 Luật người cao tuổi 2009 quy định về việc mừng thọ người cao tuổi như sau: “1. Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà

Xem tiếp »

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính trong tố tụng hành chính

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính trong tố tụng hành chính

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính trong tố tụng hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành chính năm

Xem tiếp »

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp sơ thẩm

Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp sơ thẩm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TẠI TOÀ ÁN CẤP SƠ THẨM Kiến thức của bạn:      Thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án cấp sơ thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng

Xem tiếp »

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong tố tụng hành chính

Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong tố tụng hành chính

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:      Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính trong tố tụng hành chính. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Tố tụng hành chính năm

Xem tiếp »
Trang 1 của 3912345...102030...Cuối »