Hành chính

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Thông tư 37/2017/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT      Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;    

Xem tiếp »

Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục

Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC Kiến thức của bạn:      Nhiệm vụ và quyền của người học theo quy định của Luật Giáo dục. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nội dung tư vấn về nhiệm vụ và quyền của người học      1. Người học theo quy định của Luật Giáo dục      Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo

Xem tiếp »

Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 81/2013/ NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm

Xem tiếp »

Tải Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Tải Thông tư 162/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 151/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 162/2017/TT-BQP Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2016/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT QUÂN NHÂN

Xem tiếp »

Tải Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Tải Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 98/2015/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015   LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc

Xem tiếp »

Tải Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Tải Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 151/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn

Xem tiếp »

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre

LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI TỈNH BẾN TRE Kiến thức của bạn:      Lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Bến Tre Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND Nội dung tư vấn về lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại tỉnh Bến Tre 1. Đối tượng thu lệ cấp chứng minh nhân dân tại tỉnh Bến Tre Người được cơ quan công an cấp chứng minh

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên

Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về giáo dục thường xuyên. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nội dung tư vấn về giáo dục thường xuyên      1. Giáo dục thường xuyên      Giáo dục thường xuyên giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết,

Xem tiếp »

Cơ cấu tổ chức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ cấu tổ chức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG Kiến thức của bạn:      Cơ cấu tổ chức của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nội dung tư vấn về tổ chức của nhà trường      1. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân      Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau

Xem tiếp »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra quốc phòng trong lĩnh vực quốc phòng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra quốc phòng trong lĩnh vực quốc phòng

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA THANH TRA QUỐC PHÒNG Kiến thức của bạn:      Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra quốc phòng trong lĩnh vực quốc phòng. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu Nội dung tư vấn về thẩm quyền xử phạt của Thanh tra quốc phòng      Thanh tra quốc phòng có thẩm

Xem tiếp »
Trang 1 của 6812345...102030...Cuối »