Hành chính

Quy trình xử lý đảng viên khi tảo hôn theo quy định pháp luật

Quy trình xử lý đảng viên khi tảo hôn theo quy định pháp luật

XỬ LÝ ĐẢNG VIÊN KHI TẢO HÔN Câu hỏi của bạn:      Chi bộ tôi có sự việc xảy ra là: Có đảng viên nam lấy vợ không đi đăng ký vì vợ chưa đến tuổi thành niên (tảo hôn). Từ trước đến nay chưa xảy ra nên chi bộ lúng túng trong việc xử lý. Vậy đề nghị Luật sư hướng dẫn quy trình, thủ tục để xử lý nội dung trên. Trân trọng cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm về quản lý quân trang và biển công tác, cờ hiệu

Xử phạt vi phạm về quản lý quân trang và biển công tác, cờ hiệu

XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ QUÂN TRANG Kiến thức của bạn:      Xử phạt hành vi vi phạm về sử dụng, mua bán, sản xuất quân trang và biển công tác, cờ hiệu. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Căn cứ pháp

Xem tiếp »

Xử phạt các hành vi vi phạm về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Xử phạt các hành vi vi phạm về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

VI PHẠM VỀ KHÁM SỨC KHỎE THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Kiến thức của bạn:      Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa

Xem tiếp »

Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật

Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật

CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Kiến thức của bạn:      Các hình thức kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Luật cán bộ, công chức 2008; Nghị định 34/2011 NĐ-CP quy định kỷ luật xử lý công chức Nội dung tư vấn về các hình thức kỷ luật đối với công chức      1. Các hình thức kỷ

Xem tiếp »

Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 75/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày  02  tháng 8  năm 2006  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;      Xét đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6

Xem tiếp »

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 30-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016  QUY ĐỊNH THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG      - Căn cứ Điều lệ Đảng;      - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII;      - Xét

Xem tiếp »

Xử phạt vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

Xử phạt vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG Kiến thức của bạn:      Xử phạt vi phạm quy định về hồ sơ đề nghị cấp và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm

Xem tiếp »

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ      Căn cứ Luật Tổ

Xem tiếp »

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP      Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;      Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »
Trang 1 của 6212345...102030...Cuối »