Hành chính

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ATTP ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định điều kiện ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GCN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP: Mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP là bao nhiêu? Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về GCN cơ sở đủ điều kiện

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ là bao nhiêu? Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt vi phạm quy

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP TRONG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố là bao nhiêu? Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố:    

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CHUNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm: Mức phạt vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Câu

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về sử chất và hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm được quy định như thế nào?

Mức phạt vi phạm quy định về sử chất và hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm được quy định như thế nào?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CHẤT VÀ HÓA CHẤT TRONG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về sử chất và hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm: Mức phạt vi phạm quy định về sử chất và hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm được quy định như thế nào? Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về sử chất và hóa chất trong sản xuất chế biến thực phẩm:    

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất thực phẩm và chế biến, cung cấp thực phẩm

Mức phạt vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất thực phẩm và chế biến, cung cấp thực phẩm

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM Câu hỏi của bạn về mức phạt vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất thực phẩm: Mức phạt vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất thực phẩm và chế biến, cung cấp thực phẩm Câu trả lời về mức phạt vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất thực phẩm:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng

Xem tiếp »
Trang 1 của 8712345...102030...Cuối »