So sánh hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

So sánh hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng, Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện

Hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

Câu hỏi của bạn về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

     Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin Luật sư so sánh hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tôi cám ơn

Câu trả lời của Luật sư về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

2. Nội dung tư vấn về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

     Giống nhau:

  • Đều do một bên thông báo khi có những căn cứ luật định.
  • Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại;
  • Bên hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hợp đồng không phải bồi thường nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ mà đó là điều kiện hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

     Khác nhau:

Tiêu chí Hủy bỏ hợp đồng Đơn phương chấm dứt hợp đồng
Cơ sở pháp lý      Được quy định tại điều 423 đến 427 Bộ luật dân sự năm 2015      Được quy định tại điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015
Điều kiện áp dụng

     Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

     Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

     Trường hợp khác do luật quy định.

     Một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 
Hậu quả

     Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

     Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

     Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.

     Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

     Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

     Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.

     Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

     Hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Hợp đồng có hiệu lực cho đến thời điểm thông báo chấm dứt.

     Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.