Quyền thừa kế đất đai không có di chúc mới nhất

 Trong trường hợp bốn người con mất sau khi ông bà bạn mất sẽ không xuất hiện thừa kế thế vị. Do đó, cháu gái ruột không có quyền thừa kế đất đai.

Quyền thừa kế đất đai không có di chúc

Câu hỏi của bạn về quyền thừa kế đất đai không có di chúc:      

Chào anh, chị. Cho e hỏi. Khi ông bà qua đời, không để lại di chúc, nhà có 4 người con thì quyền thừa kế đất đai sẽ được chia cho con ruột của ông bà, vậy cháu ruột là gái có được hưởng không ?

Câu trả lời về quyền thừa kế đất đai không có di chúc

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật về vấn đề quyền thừa kế đất đai không có di chúc đến. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyền thừa kế đất đai không có di chúc như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quyền thừa kế đất đai không có di chúc

2. Nội dung tư vấn về quyền thừa kế đất đai không có di chúc

     Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự. Di sản thừa kế có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản.

2.1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

     Theo Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

     Như vậy, trong trường hợp của bạn khi ông bà qua đời nhưng không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Và người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. 

Quyền thừa kế đất đai không có di chúc

2.2. Cháu gái ruột có quyền thừa kế đất đai không?

     Theo Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

     Như vậy, trong trường hợp ông bà bạn mất và không để lại di chúc. Đây thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 675 nói trên những người có quyền hưởng di sản bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ của ông bà bạn (nếu còn sống) và bốn người con. 

     Trong trường hợp bốn người con mất sau khi ông bà bạn mất sẽ không xuất hiện thừa kế thế vị. Do đó, cháu gái ruột không có quyền thừa kế đất đai.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn vấn chi tiết về quyền thừa kế đất đai không có di chúc, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 1900650 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: Huyền Trang