Quy định về việc giao gửi bản án hình sự của BLTTHS

Quy định về việc giao gửi bản án hình sự của BLTTHSĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Quy định về việc giao gửi bản án hình sự2 Câu hỏi về quy định về việc giao gửi bản án hình sự3 Câu trả lời về quy định về việc giao gửi bản […]

Quy định về việc giao gửi bản án hình sự của BLTTHS
Đánh giá bài viết

Quy định về việc giao gửi bản án hình sự

Câu hỏi về quy định về việc giao gửi bản án hình sự

     Chào luật sư. Lời đầu tiên cho tôi được chúc luật sư và gia đình, cùng toàn thể cộng sự của luật sư sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

     Xin phép luật sư cho tôi hỏi: Quy định về việc giao, gửi bản án hình sự như thế nào? Sau bao lâu thì nhận được bản án.

Câu trả lời về quy định về việc giao gửi bản án hình sự

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về việc giao gửi bản án hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định về việc giao gửi bản án hình sự như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về việc giao gửi bản án hình sự

2. Nội dung tư vấn về quy định về việc giao gửi bản án hình sự

     Trong câu hỏi của bạn, chúng tôi hiểu rằng: “quy định về việc giao gửi bản án hình sự”. Với nội dung câu hỏi nêu trên, căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Tại điều 262 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc giao, gửi bản án hình sự như sau:

Điều 262. Giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật này, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo làm việc, học tập; cấp bản sao bản án hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ.

……………………….

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp; cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm; Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ; cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của bị cáo. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày.

     Theo quy định trên thì việc giao, gửi bản án của Tòa án nói chung được xác định cụ thể như sau:

2.1. Quy định về việc giao gửi bản án hình sự sơ thẩm

     Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho:

  • Bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa;
  • Gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo;
  • Thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo làm việc, học tập;
  • Cấp bản sao bản án hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ.

     Trường hợp xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 290 của Bộ luật tố tụng hình sự thì trong thời hạn nêu trên, bản án phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú cuối cùng hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập cuối cùng của bị cáo.

     Tòa án cấp sơ thẩm gửi bản án cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án sơ thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Quy định về việc giao gửi bản án hình sự

Quy định về việc giao gửi bản án hình sự

2.2. Quy định về việc giao, gửi bản án hình sự phúc thẩm

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp; cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền; Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nơi đã xét xử sơ thẩm; Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; người đã kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện của họ; cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập của bị cáo. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 25 ngày.
     Tóm lại, Theo quy định của BLTTHS hiện hành thì việc giao, gửi bản án là nghĩa vụ của Tòa án. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án đôi với bản án hình sự sơ thẩm, thời hạn 10 ngày cũng được áp dụng đối với bản án hình sự phúc thẩm, thời hạn này là 25 ngày nếu như Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì Tòa án phải giao, gửi bản án cho người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng… Quy định về bản chất là nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng cũng như những người khác để họ thực hiện quyền kháng cáo, kháng nghị cũng như quyền khác của mình theo đúng quy định của pháp luật

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Quy định về việc giao gửi bản án hình sự quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

     Chuyên viên: An Dương